לתרומות לחץ כאן

תלישת שיער על ידי המשקפיים בשבת

במשקפי הראיה שלי נתפסות לעיתים שערות. זה כואב וכשזה קורה אני מרגישה שחייבת להסיר את המשקפיים וללובשם שוב. הבעיה שכשאני עושה את זה כמעט תמיד נתלשת שערה (מאזור הפאות).

האם מותר להשתמש בשבת במשקפיים האלה? (הרי צריך להסיר משקפיים לרחצה ושינה או כשנתפסת שערה וכואב)

אם נתלשה שערה והיא תקועה בידית המתכת של המשקפים, האם מותר להוציאה משם בשבת ?
תודה

תשובה:

שלום רב.

באופן שברור שתתלש שעה כתוצאה מהסרת המשקפיים אסור להסירם בשבת, ואף על פי שאין כוומתך לתלוש שיער, נחשב הדבר "פסיק רישא" שאסור בשבת.

אולם, אם הסרת המשקפיים גורמת לתלישת השיער רק לפעמים, נחשב הדבר כספק פסיק רישא לשעבר שנחלקו בו הדעות, ונראה שכיוןמ שמדובר כאן באיסור דרבנן ניתן להקל בכך בעת הצורך. אם נתלשה שערה והיא תקועה בידית המשקפיים נראה שהיא מוקצה ואסור להוציאה משם.

מקורות:

על מחלוקת הפוסקים בספק פסיק רישא לשעבר, וכגון שסוגר תיבה שמסופק אם יש בה זבובים, אולם להצד שיש בה זבובים הם בודאי יצודו, ראה ט"ז סי' שטז ס"ק ג שמתיר, ושו"ע הרב סי' רעז סעי' א שמביא ראיות מדברי הראשונים לדבריו, וכן הובא בביאטור הלכה סי' שטז , ובס' שביתת השבת כללי מלאכות שבת סעי' ז ס"ק ב, שאף שהחמיר בכך בשאר איסורי תורה הקל לענין מלאכת שבת, וכ"ה בשו"ת מלמד להועיל אבהע"ז סי' קב. לעומתם, החמירו בכך בחלקת יואב סי' ח ובשערי יושר שער ג פרק כה. וראה ביאור הלכה שם, שכיוןו שנחלקו בכך הדעות יש להקל בזה באיסורי דרבנן משום דספקא דרבנן לקולא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל