כסא של אליהו בברית מילה

כבוד הרב
ממתי התחילו להכין /להשתמש בבתי כנסיות כסא של אליהו הנביא שעליו עושים הברית ?
בתודה וחודש טוב
יעקב

תשובה:

שלום רב.

מנהג זה מופיע כבר במדרשי חז"ל, ונאמרו בו שלושה טעמים:

א. בפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק כט) נאמר: "וכך היו ישראל נוהגים למול עד שנחלקו לשתי ממלכות, ומלכות אפרים מנעו מהם את המילה, עמד אליהו הנביא וקינא קנאה גדולה, ונשבע על השמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ. שמעה זאת איזבל, וביקשה להרוג אותו, עמד אליהו והתפלל לפני הקב"ה. אמר לו הקב"ה, הטוב אתה מאבותיך, עשיו ביקש להרוג את יעקב וברח מלפניו ונמלט, פרעה ביקש להרוג את משה וברח מלפניו ונמלט, שאול ביקש להרוג את דוד וברח לפניו ונמלט, עמד אליהו וברח ונמלט.

נגלה אליו הקב"ה ואמר לו מה לך פה אליהו, א"ל קנוא קינאתי. א"ל הקב"ה לעולם אתה מקנא קנאתך, בשיטים על גילוי עריות, שנאמר (במדבר כה): "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן", וכאן אתה מקנא, חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושין מושב כבוד למלאך הברית". עכ"ל עיי"ש. וראה עוד בספר מטה משה (עמוד גמילות חסדים ח"ז).

ובפרישה (סי' רסה ס"ק כה) פי' את דברי המדרש בשני פנים, יש דורשים אותו לשבח – דכיון שסיכן עצמו לקנא קנאת ה' למען קיום מצוה זו זכה שיראה בעיניו כיצד מתקיימת היא בישראל כל משך הדורות. ויש דורשים לגנאי – דכיון שקיטרג כביכול על עם ישראל על שנמנעים מעשיית הברית נגזר עליו שיראה בעיניו כיצד מוסרים נפשם עליה כל הימים.

ב. בכללי מילה לרבי יעקב הגוזר כתב, דהטעם למנהגם של ישראל ליחד כסא לאליהו הנביא בברית המילה ולהניחו כל ג' ימים שאחר המילה, בכדי שיראו אותו הציבור ויבקשו רחמים על הנער ועל אמו, לפי שטבע הנימול שהוא חלוש כל ג' ימים הראשונים.

ג. בספורנו בפרשת וירא כתב בזה טעם אחר, וזאת ע"פ הכתוב (דברים כט ט): "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלו-היכם וכו', לעברך בברית ה' וכו". והיינו, שזמן כניסתו של בן ישראל בברית מילה הוא זמן השראת השכינה, וזהו שאמר הכתוב (בראשית יח א): "וירא אליו ה' באלוני ממרא וכו", והוא שבזכות מעשה המילה זכה לראות אלוקים חיים. ומשום כך נהגו ליחד כסא מיוחד בשעת המילה לכבוד השכינה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל