לתרומות לחץ כאן

אמירה לגוי לצורך מצוה של רבים

האם מותר לבקש מגוי להוריד חולה במעלית בשבת כדי להשלים מנין ?
תודה

תשובה:

לכאורה נראה, שבמקרה שנזקקים לאותו חולה כדי להשלים מנין, מותר לבקש זאת מגוי, שכן חכמים התירו אמירה לנכרי לצורך מצוה של רבים, ויש שהחמירו בזה.

מקורות:

במשנה ברורה סי' רעו ס"ק כה מובא, שמותר לומר לגוי לתקן את העירוב בשבת, כדי שלא יבואו הרבים לכלל איסור, מכאן למדו הפוסקים שאמירה לגוי מותרת לצורך מצוה של רבים, וכ"כ בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' מב, וע"ע קובת תשובות מהגרי"ש אלישיב ח"א סי' לב.

אולם, יש שהעירו, מדברי הנודע ביהודה מהדו"ק סי' לג שכתב, שמנהג הרבה קהילות שהגוי מדליק נרות בבית הכנסת ביום הכיפורים לעת ערב לצורך תפילת נעילה, והרבה להוכיח על כך שאין זה מנהג נכון, ומבואר שהחמיר בכך אף במקום מצוה דרבים, ולדעתו לא התירו בכך אלא לענין עירוב שהוא מכשול גדול, שכן בני העיר אינם יודעים שהעירוב נקרע ויבואו לטלטל שם בשבת, ויעברו באיסורי תורה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל