קידושין באינטרנט

התחתנתי באינטרנט אונליין.היו בכל צד שני עדים וחרדי קידש אותנו.הרב שם לה תבעת בשמי וכך בצד השני.וגם היתה אמירה הרי את מקודשת לי.נוסף לכך חתמתי על כתובה שנשלחה בדואר ארצה.האם הנשואין האלו תקפים.לתשובה אודה

תשובה:

שלום רב.

ראשית אציין כי זו פעם הראשונה שאני שומע שיש אפשרות להינשא באינטרנט אונליין. זה נשמע מעט רחוק בעידן שתוך מספר שעות או יממה ניתן להגיע מקצה העולם לקמה השני. אבל בכל זאת אתייחס כאן לנושא באופן עקרוני. כי למעשה אני סבור שיש לברר את הנושא הפרטני בבית הדין.

כתב בשו"ע (אבה"ע סי' לה סעי' א'): "האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אשה, בין אשה סתם בין אשה פלונית, ויאמר לה השליח הרי את מקודשת לפלוני. אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמה, אסור לקדשה ע"י שליח, אלא אם כן מכירה, שמא אחר כך ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליו. ומכל מקום אע"פ שמכירה, מצוה שיקדשנה בעצמו, אם אפשר".

לכן, למרות שכאמור, אין זה ראוי, ניתן לקדש אשה ע"י שליח. אין כל צורך באינטרנט אונליין. פשוט אתה מוסר טבעת לידי השליח, והוא נותן לה את זה בפני עדים, ואומר לה "הרי את מקודשת לפלוני(כלומר, לך) בטבעת זו כדת משה וישראל".

לא ברור לי כשאתה כותב שהיתה אמירה הרי את מקודשת לי, האם הרב אמר את זה או אתה. אם הרב אמר את זה. לכאורה הוא צריך להסביר את עצמו שכוונתו לא היה לעצמו. (עפ"י תשובת מהר"ם מרוטנבורג שנפסק אבה"ע סי' לה סעי' ט' וראה שם שסיים שיש מי שהחמיר שהרב שאמר "לי" חייב לתת לה גט).

אם אתה אמרת את אמירה הרי את מקודשת וכו' והרב נתן לה את הטבעת תוך כדי אמירה שלך. לכאורה זה גם טוב.

עוד נציין, כי למעשה השו"ע (שם סעי' ג') פסק כהרמב"ם שאין צורך בעדים בשעת מינוי השליחות (שלא כמו בסי' קמא סעי' יא לגט שם הביא מחלקות בענין) ודי בזה אם שניהם מודים על עצם השליחות. אולם מאחר שיש חולקים (ראה בראב"ד פ"ג מהלכות אישות הלכה טו) וסוברים שדבר זה גם נחשב לדבר שבערוה, לכן טוב עשיתם שעדים עמדו לידך בשעת מינוי השליחות. (אמנם היה מקום לעיין האם העדים שעומדים במקום האשה, ושומעים ורואים דרך האינטרנט את מינוי השליחות האם די בזה, או לא, ואין כאן המקום להחריב בענין).

לגבי הכתובה. אם חתומים עליה שני עדים, אין כל בעיה לשלוח אות ז בדואר.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל