לתרומות לחץ כאן

נתינת מים חמים לכוס פלא בשבת

לכ' הרבנים הגאונים, יש כוס פלא בצבע כהה שכשנותנים לתוכה מים חמים מתגלה בה כיתוב וציור מה הדין בשבת האם יש בזה איסור כותב או אחר, יש לציין שלפני נתינת המים חמים הכתב והציור נראה אך באופן עמום ובהבדל גדול לעומת הבהירות והצבע שנראה אחר נתינת החמין.

תשובה:

כוס זו אסור להשתמש בה בשבת.

מקורות:

האיסור לכתוב ולצבוע בשבת קיים גם כאשר הדבר אינו נעשה באופן רגיל, אלא על ידי חום וכדומה, ולכן מדחום שאופן פעולתו הוא שמכח חום הגוף נכתבים על גביו אותיות או מספרים אסור להשתמש בו בשבת, כפי שכתב הגרש"ז אויערבךבשמירת שבת כהלכתה פרק מ סעי' ב. וכן אסור לטבול קיסם המיועד לבדיקת הריון בתוך הפרשות הגוף כאשר על ידי חומרים מסוימים שיש בהפרשה משתנה צבעו לירוק וכדומה [ראה שם פרק לג הערה פג], ואף בנידון שלנו הוא כך.

אמנם, משקפיים שמחליפות צבעם לכהה יותר בשמש התירו הפוסקים להשתמש בהם בשבת, אולם שם הנימוק הוא שהאדם אינו צובע ואינו יוצא חוץ לביתו כדי לצבוע ואין זה אלא גרמא [ראה ארחות שבת ח"א עמ' תנה]. סברא זו היה ניתן לומר גם כאן, כאשר אדם מעוניין לשתות משקה מסויים ואגב כן הכוס משנה גווניה. אולם נראה שאין די בכך כדי להקל, כיון שכוס זו נעשית במיוחד לצורך כך ובדרך כלל משתמשים בה בשביל השעשוע. כמו כן, נתינת המים החמים בכוס נפעלת על ידי מעשה האדם ממש, משא"כ היציאה חוץ לבית שאינה פועלת פעולה זו אלא רק מזמנת את השמש לפעול בהן את פעולתה.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. במחילה מכ' הרבנים, עיינתי בשמירת שבת כהלכתה והוא מחלק בין מד חום שלא נראה כלל הכתב והמספרים שאסור, לבין אם נראה מעט אלא שמתחזק ע"י החום שמותר, וא"כ ה"ה בכוס פלא

  2. כמדומני שלא עיינת בדקדוק מספיק, בהערה 9 שם מבואר שגם באופן שהזכרת הדבר אסור מדרבנן, אלא שהואיל ומדובר בצורך חולה יש להקל בכך, כמו עוד איסורי דרבנן שנדחים באופן זה. כמו כן, בכוס שאני מכיר לא ניכרת הצורה ממש גם כשמסתכלים בעיון, ולכן אני סבור שאפשר שהדבר אסור מדאורייתא, אולם, אם הצורה כולה נראית על גבי הכוס אלא שהיא עמומה וחשוכה, אפשר שאכן אין איסורו אלא מדרבנן.

  3. היאך אפשר להעלות על הדעת שהדבר יהיה אסור מדאורייתא אחר שהתמונה נעלמת לאחר זמן קצר (כאשר הנוזל מתקרר) ? ואף המחיקה שנעשית לזמן ארוך (עד השימוש הבא) היא כבר רק בגדר 'גרמא'?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל