לתרומות לחץ כאן

הולדת ילדים מול שיקולים כלכליים

שלום רב, רציתי לשאול שהרי ידוע שבכל מצות עשה אין חיוב לחזר על הפתחים כדי
לקיימה, א"כ אדם היודע שבדרך הטבע אם יהיה לו עוד ילדים לאחר שקיים פו"ר, הרי
שלפי מצבו ותכונתו יצטרך לחזר על הפתחים כדי לפרנסם וק"ו להשיאם, האם יפטר משום
זה ממצות 'ולערב אל תנח ידיך', או שאין לחשבון זה מקום בהלכה לפטור אותו
מחיובו.

תשובה:

שלום רב,
השאלה של שיקולים כלכליים בנוגע למצוות פרו ורבו, ובפרט למצוות "לערב אל תנח ידך", נידונה בדברי פוסקים רבים.
לדעת הרמב"ן מצוות "ולערב אל תנח ידך" היא מצווה של "דרך ארץ" (ולא מצוות חכמים כשאר מצוות דרבנן), ועל-פי דבריו אנו מוצאים ב'ערוך השולחן' שאם יש סיבה שלא להוליד ילדים, מותר להימנע מכך (ערוך השולחן, אה"ע א, ח – אך חשוב להדגיש, כי הוא לא דן במניעת הריון, אלא רק בשאלת נישואין שניים).
על אותה הדרך אנו מוצאים בדברי האגרות משה (אה"ע ח"ד, סימן עד) שמזכיר שיקולים כלכליים כעילה למניעת הריון, עיי"ש. אך מנגד, בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט, סימן נא) כתב שאינו נכון למנוע הריון משיקולים כלכליים בלבד, שכן יש בכך משום חסרון באמונה, ובשו"ת לבוש מרדכי (אה"ע סימן כח) כתב כן בחריפות רבה (ועי' גם תשובות והנהגות ח"ד, סימן רה-רו).
אולם, ההחלטה של הבאת ילדים נוספים, לאחר קיום מצוות פרו ורבו, לעולם, היא החלטה אישית קשה שיש לשקול בכובד ראש תוך התייעצות עם רב, הערך של ריבוי ילדים והמשכיות של כלל ישראל, ולכן יש לגשת להחלטה זו בכובד ראש מיוחד. שיקלים כלכליים בדרך כלל כרוכים בשיקולים נוספים, של שלום הבית ושלום המשפחה, ואת כל השיקולים צריכים לקחת בחשבון תוך התייעצות עם רב.
בברכה שהקב"ה ינחה אותך בדרכי ישרים.

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל