לתרומות לחץ כאן

נגיעה בפה קודם נטילת ידים

שלום יש לי שאלה מי שנגע בפה בבוקר לפני שהוא נטל ידיים בטעות האם יש עליו רוח רעה ? וזה יכול לפגוע לו באותם איברים .? אם כן איך אפשר להסיר אותה ?

תשובה:

שלום רב.

בשולחן ערוך כתב שאין ליגע בפה או בחוטם ושאר נקבי הגוף קודם נטילת ידים של שחרית משום רוח רעה. לא מוזכר בספרי הפוסקים על דרך בה ניתן להסיר את הרוח הרעה, ואף לא נזכר אם רוח רעה זו שורה על האדם. אפשר שהרוח הרעה שורה רק על הידים אלא שבנגיעתם בנקבי הגוף עלול האדם לבוא לידי סכנה.

כמו כן, יש שכתבו, שבזמנינו התמעטה הרוח הרעה ואינה מזיקה כל כך כבימי קדם.

לענין מאכלים שנגע בהם אדם קודם שנטל ידיו, כתבו הפוסקים שאם הם מהדברים הניתנים לרחיצה בלא שיתקלקלו יש לרוחצם ג' פעמים במים, ואם לא ניתן לרוחצם הם מותרים באכילה בדיעבד [על כך סומכים כשקונים לחם ממאפייה שעובדיה אינם מקפידים על הנטילה כראוי, ויש לכך טעמים נוספים להקל].

מקורות:

ראה שולחן ערוך או"ח סי' ד סעי' ג ובמשנה ברורה שם ס"ק יד. על כך שבימינו התמעטה הרוח הרעה, ראה כף החיים שם ס"ק יח בשם בן איש חי, וכך ידוע בשם הגר"א.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל