לתרומות לחץ כאן

אמירה לגוי להדליק חשמל ביום טוב

בסד
אם ביום טוב קופץ הפקק חשמל האם מותר לגוי להרימו מעצמו? האם מותר לאמר לו מפורש מאחר שזה שבות דשבות ביום טוב? נא לפרט בהרחבה (הקישור ששלחתם לי לשאלה דומה לא עונה על השאלה מאחר שמדובר שם על שבת)

תשובה:

מועדים לשמחה

אכן, איסור הולדת אש מחדש לדעת רוב הפוסקים אינה אסורה ביום טוב אלא מדרבנן, וממילא, אמירה לגוי להדליק אש אינה אלא שבות דשבות המותרת במקום צורך גדול. על פי זה יש שכתבו שמותר לומר לגוי להדליק מאוורר בימים חמים מאוד או לכבותו כשנעשה קר מאוד, ואין לאדם מקום אחר בו הוא יכול לשהות בלא להטרד מהצינה. אולם, דין זה אינו אלא לדעת הסוברים שהדלקת חשמל אינה אסורה אלא משום מבעיר, אולם לדעת הסוברים שיש בכך איסור בונה מדאורייתא הדבר אסור ביום טוב אף כשיש בכך צורך גדול.

מקורות:

על מחלוקתם של האחרונים אם איסור הולדת אש בשבת היא מדאורייתא או מדרבנן, וההכרעה שאינה אלא מדרבנן, ראה ספר הלכות המועדים פרק ח הערה 1, על ההיתר משום כך לומר לגוי להדליק מאוורר או לכבותו ראה שם סעיף ח, ובהערה 27 לענין שיטתו של החזון איש שהחיבור לחשמל אסור מן התורה משום בונה. וע"ע שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' כג – כד.

על המקור לכך שהתירו שבות דשבות לצורך שמחת יום טוב, ראה משנה ברורה סי' תקי ס"ק כג ובשער הציון שם ס"ק כג, ושם סי' תקיח ס"ק יג.

הצטרף לדיון

4 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל