פדיון כפרות עכשיו

שוכר שרוצה לחזור בו לאחר ששילם דמי קדימה

קיבלתי 10,000 דולר דמי קדימה על שכירות דירה לשנה, (חצי ממה ששווה השכירות של שנה שלימה), האם יכול עדיין השוכר לחזור בו, והאם צריך להחזיר לו דמיו?
האם זה נחשב לקנין כסף, דמהני אף במקום שכותבים שטר, כדברי הרמ"א סי' קצה, והאם אף בזמנינו הדין כן (עי' סמ"ע). והאם דמי הקדמה חשיב קנין כסף. ועה"צ דלא הוי קנין כסף, האם צריך להחזיר המעות לשוכר.

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

גם בזמנינו שכירות קונה ללא שטר. מה שנהוג היום לכתוב חוזה שכירות בשכירות לשנה, היא דרישה של המשכיר ולא של השוכר ועל פי רוב החוזה מנוסח על ידי המשכיר להבטיח את דרישותיו. כדי לומר שכסף לא קונה ללא שטר צריך שלשוכר לא תהיה סמיכות דעת שיקבל את הדירה ללא שטר. כמו כן, בדרך כלל לאחר שהמשכיר נותן אימון בשוכר מקובל להאריך את החוזה בדיבור וללא חוזה נוסף בכתב.

דמי קדימה נחשב לקניין כסף ויש סוברים שנחשב אף לקניין סיטומתא שקונה אף במקום שכסף אינו קונה.

לעניין להחזיר את דמי הקדימה, אם המשכיר מצא שוכר אחר והשכיר לו את דירתו, הרי הוא חייב להחזיר את דמי הקדימה לתקופה שהדירה הושכרה, אלא אם כן סוכם במפורש שהכסף יוחלט למשכיר במקרה שהשוכר יחזור בו והשוכר התחייב על כך בקניין סודר.

מקורות:

עיין רמ"א חו"מ סי' קצה סעיף ט ובסמ"ע שם סק"כ.

לעניין סיטומתא בדמי קדימה עיין בעלון המשפט גליון 34 עמוד ו.

לעניין דמי קדימה עיין בשו"ע ורמ"א חו"מ סי' רז סעיף יא שנחלקו הרמב"ם והראב"ד אם יש חיסרון של אסמכתא בערבוני מחול לך. ועיין בפתחי תשובה שם ס"ק יד שהמוחזק יכול לומר 'קים לי' כהרמב"ם שאין אסמכתא, אבל קניין סודר צריך לכל הדעות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל