תרומות – לחץ כאן

אכילה לפני התקיעות בראש השנה

אדם שמרגיש חלש מחמת רעב בתפילות ראש השנה מתי ואיך בדיוק ינהג לגבי אכילה וקידוש בבוקר

תשובה:

שלום רב.

לפני תפילת שחרית יכול כל אחד לשתות מים ומי שמרגיש חלישות יכול לשתות קפה (ובזמנינו מותר גם עם סוכר).

לאחר שחרית לפני תקיעת שופר, יש דעות בין הפוסקים ומנהג רבים לעשות קידוש ולאכול פחות מכביצה מיני מזונות, ומי שחלוש ולא יוכל להתפלל מוסף כראוי בלא עשיית קידוש לפני כן יכול לסמוך על הפוסקים המקילים בזה. והגרש"ז אוירבך זצ"ל בסוף ימיו שמע תקיעות דמיושב ואחר כך קידש ואכל מעט מיני מזונות, ואחר כך שמע שוב תקיעות דמיושב ודמעומד.

כתיבה וחתימה טובה

מקורות:

לענין שתיה לפני התפילה ר' משנה ברורה סי' פ"ט ס"ק כ"ב, ואף שכתב שם שמותר ליתן סוכר רק בפיו כדי למתק את השתיה, אך כיום כתבו הפוסקים שמותר אף ליתן סוכר בקפה כיון שכך נוהגים ואין בזה דרך גאווה, יעוי' באז נדברו חי"ב סי' כ"ז, ושש"כ פרק נ"ב הערה ל"א ודע"ת סי' פ"ט סעיף ג' ואחרות רבינו ח"א עמוד נ"ז בשם הקה"י והגרש"ז אוירבך זצ"ל.

וראה כאן שהובאו כל השיטות בענין אכילה לפני התקיעות בהרחבה, ומנהגו של הגרש"ז מובא בהליכות שלמה פרק ב' סעיף ב'.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל