לתרומות לחץ כאן

פת בעירוב תבשילין

מנהג העולם לעשות עירוב תבשילין על פת ותבשיל, רציתי לברר האם בזמנינו שאין המנהג לאפות ביום טוב יש צורך לעשות עירוב תבשילין עם פת או שמספיק לערב עם תבשיל?

תשובה:

מעיקר הדין  הצורך בפת הוא רק למי שרוצה לאפות מיום טוב לשבת, אך למעשה נוהגים להניח עירוב תבשילין אף עם פת ומנהג ישראל תורה. אך אין צריך דווקא לחם, אלא אף מיני מזונות מועיל לזה.

מקורות:

בגמרא (ביצה טו,ב) מובא שלדעת רבי אליעזר אין אופין אלא אם הכין דבר אפוי מערב יום טוב, ולמד זאת מהפסוק 'את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו' אך לדעת רבי יהושע המובא בירושלמי מועיל להניח תבשיל גם בשביל אפיה, ולהלכה דעת רוב הראשונים שמספיק להניח תבשיל להתיר את כל ההכנות שמיום טוב לשבת, אך דעת רבינו תם (הובא בתוס' דף יז,ב) שצריך דווקא פת בשביל להתיר אפיה, וכתב תוס' בשם ר"י שלא מלאו ליבו לחלוק על דברי דודו וכך עמא דבר להניח פת ותבשיל, וכך פסק השולחן ערוך בסי' תקכ"ז סעיף ב', אך בדיעבד אם הניח תבשיל לבד סומכים על דעת הראשונים שפוסקים שלא כר' אליעזר ששמותי הוא והובא בגמרא רק לאסמכתא ומקור לענין עירוב תבשילין. למעשה המנהג להניח תמיד פת ותבשיל אף כאשר אין אופים (וגם בנוסח שאומרים אומרים שבהדין עירובא יהא שרא לנא גם לאפויי וזה שייך רק כאשר מניחים גם פת לדעת ר"ת), אך מועיל להניח גם מיני מזונות (ר' בקובץ מבית לוי חלק ז' עמוד לה שכן דעתו של בעל השבט הלוי והפוסקים לא הזכירו זאת מפני פשיטותו).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל