עורך דין שהתרשל ולא הופיע לדיון, אם חייב בנזקים

עו"ד שטיפל עבורי בתביעה נגד מקום עבודה, בביה"ד לעבודה, לא התייצב לדיונים וכתוצאה מכך נפסק הדין נגדי. האם יש מקום לתבוע את העו"ד בדין תורה או שמדובר בגרמא?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים העורך דין חייב לשלם את הנזקים שנגרמו.

מקורות:

הרמ"א בחו"מ סי' שלג סעיף ו כותב שבדבר האבד אם הפועל חזר בו הרי הוא חייב לשלם את הנזקים שנגרמו והש"ך שם סובר שכל הפוסקים סוברים כן. אבל הנתיבות שם סובר בדעת המחבר שאינו חייב לשלם את הנזק (אלא לכל היותר חייב עד כפל משכרו).
בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' קעח סובר שאם הפועל לא חזר בו, אלא פשוט לא הופיע לעבודתו, הרי הוא חייב. ודעת הנתיבות בסי' שו סק"ו שחייב לשלם אפילו מניעת ריווח.

בנוסף לכך, דעת הגר"מ שפרן שליט"א לעניין רשלנות רפואית שהרופא חייב לשלם כפי החוק מדין מנהג המדינה בפועלים, עיין קובץ עומקא דדינא ח"ג עמוד 66, ולפי זה ה"ה עורך דין חייב מטעם זה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לכל תיק יש את סיכויי ההצלחה שלו. יש תיק שלא ידוע כלל אם התביעה תתקבל ויש אשר ידוע שהיא תתקבל אבל לא ידוע הסכום שייפסק. כמובן, שכדי לתבוע את העו"ד יש צורך בהוכחות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל