לתרומות לחץ כאן

ההלכות שנצטרך לדעת כשיבנה בית המקדש

בע"ה כשיבנה בית המקדש, מה ההלכות הבסיסיות שצריך לדעת? מי יכול לעלות ואיך? מה ההכנות לפני העלייה לבית המקדש? מה צריך להביא?
תודה רבה לכם.

תשובה:

שלום רב!

א. ההלכות הבסיסיות שנצטרך לדעת לקראת בוא משיח צדקנו, הן הלכות טומאה וטהרה באכילת קדשים וכניסה לבית המקדש, הלכות אלו אינן נוהגות היום כלל ומעטים בקיאים בהן. כמו כן נזדקק לדעת חלק מדיני הקרבנות [אדם שטא בשוגג חייב להביא קרבן חטאת וכיוצא בזה]. ההלכות הכלליות הנוגעות לבנין בית המקדש ותיפקודו השוטף, יוטלו על כתפי מנהיגי הדור.

ב. לעלות לבית המקדש יוכל כל אדם שטהור מכלל הטומאות האמורות בתורה. בכלל זאת נזדקק לאפר פרה אדומה כדי להטהר מטומאת מת. כמו כן, הטבילה במקוה לקראת הכניסה לבית המקדש דיניה רבים [הן לגבי כשרותו של המקוה והן לענין הכנתו של הטובל לטבילה, זמנה, ודיני החפיפה והחציצה המקבילים לטבילת נדה].

ג. לכשנזכה במהרה בימינו לבנין בית המקדש, נרצה להקריב קודם לכל את קרבנות הציבור השונים, ולאחר מכן את קרבנות החטאת והאשם המוטלים על רבים מאתנו בעוונותינו הרבים. נידון מענין יש בפוסקים לענין קרבן פסח, אם נתחייב להביאו מיד כשיבנה המקדש, או שחיוב הקרבתו הוא דוקא ביום י"ד בניסן, בנידון זה יכריע משיח צדקנו.. כמו כן, יהיו מתוכנו שיהיו מחויבים להביא קרבן יולדת וכדומה. מן הסתם רבים מגויי הארץ יתגיירו באותם ימים, ואף הם יהיו מחוייבים בקרבן מיוחד שמביא הגר ביום כניסתו לעדת ישראל.

יהי רצון שנזכה לכל זאת במהרה בימינו!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל