לתרומות לחץ כאן

חיוב ממוני בפסול קרבן והכנת מנחות בזמן הזה

חודש טוב לכ' הרבנים

שאלה אודות חיוב ממוני בפסול קרבן על ידי הכוהן
במידה והכוהן פוסל את קרבן חובה של ישראל וצריך להביא אחר להתכפר בו
מי משלם את קרבן החובה האחר – אם הישראל – אז האם הוא יכול לתבוע את הכוהן ?

שאלה נוספת – מותר להכין מאפה סולת מבלי להקדישו כפי שהוא מתואר בתורה והגמרא ?

תודה רבה
י.

תשובה:

שלום רב.

אם פיגל במזיד חייב לשלם לישראל, ואם בשוגג פטור.

בפשטות כל האיסור להכין במתכונת המקדש הוא רק את המנורה ושאר כלי ההיכל ותבנית הבית, וכן בקטורת ובשמן המשחה, אך לענין גדי מקולס מצאנו שאסור לעשות באופן דומה לגמרי לקרבן פסח כדי שלא יהיה נראה כאוכל קדשים בחוץ, וכן נפסק בשולחן ערוך סי' תע"ו סעיף א', ויתכן לומר שהוא הדין לענין מנחת סולת שאם יעשה באותה מתכונת בדיוק יהיה נראה כאוכל קדשים בחוץ אך יתכן שזה דין דווקא בפסח.

מקורות:

משנה גיטין נד,ב. גמרא מנחות כח,א ומכות יג,א וראה עוד בגמרא ביומא לח,א שבפשוטו אפשר לומר שגם בלחם הפנים יש גנאי לעשותו ליחיד ויעוי' בשפת אמת שם בביאור אחר על פי התוספתא.

מעשה דתודוס איש רומי מובא בגמרא בביצה דף כג,א ונפסק ברמ"א בסי' תס"ט ובשולחן ערוך סי' תע"ו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל