לתרומות לחץ כאן

האם מותר לומר לנכרי להתקשר בשבת להודיע שהחולה יצא מכלל סכנה

האם מותר לנכרי להתקשר בשבת להודיע שהילד יצא מכלל סכנה

תשובה:

שלום רב.

אסור לעשות כן.

מקורות:

שימוש בטלפון בשבת אסור לדעת הרבה פוסקים מדאורייתא, או לדעת החזון איש מדין בונה וסותר בסגירת ופתיחת מעגלים. או מדין מכה בפטיש לדעת פוסקים אחרים. ואם כן בוודאי שאין להתיר מלאכה דאורייתא על ידי נכרי אפילו בשביל צער של בני המשפחה בשבת. אמנם לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל השימוש בטלפון הוא רק דרבנן כיון שאין בזה הבערה וכפי שכתבו באריכות בקובץ בשו"ת מעשה חושב (שיו"ל על ידי המכון הטכנולוגי) חלק א' בדעתו. ולפי דעתו כיון שזה שבות דשבות היה מקום להתיר את זה במקום שיש לבני המשפחה צער גדול מאוד מחמת חוסר הידיעה על מצב הילד וכשם שמצינו שמותר לעשות שבות דשבות באמירה לנכרי לצורך סעודת שבת יעוי' במ"ב סי' שכ"ה סק"ס ובשולחן ערוך סי' ש"ז סעיף ה' ובמ"ב סי' שכ"ח סק"ג וס"ק פ"ג, אך בנדון זה יש בעיה נוספת שבבית יהיה אסור להם לענות לצלצול הטלפון. ואם סיכמו על סימן בצלצול המודיע על מצב הילד בלי צורך להרים, אולי יש מקום לדעת הגרש"ז בלבד להתיר לעשות זאת ובצירוף כך שיאמרו לנכרי אחר לומר לנכרי שבזה קל טפי. אך למעשה אין להורות היתר בזה מחמת שלדעת רוב הפוסקים יש חשש איסור דאורייתא בזה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. דבריו אמורים רק בטלפונים של פעם שהמלאכות היו רק באופן עקיף של פסיק רישא כיום זה איסור דאורייתא כפי שכתבנו וממילא אין להתיר אפילו באמירה לאמירה אלא לדעת הגרש"ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל