האם תלישת שערות בודדות מהזקן או הפאות נחשב תער

האם מותר לתלוש שערות בודדות עם היד או עם פינצטה מהזקן או מהפאות? (בצרוף עם מקורות בבקשה)

תשובה:

שלום רב.

נחלקו בשאלה זו תנא קמא ורבי אליעזר במשנה במכות דף כ,א ולהלכה פסקו הפוסקים כתנא קמא שאין חיוב על גילוח כל עוד אין זה גילוח אלא ליקוט השערות ותלישתם.

מקורות:

כך עולה בדברי הרמב"ם בפירוש המשניות שם ובמאירי בקידושין לה,ב וכך כתב הברטנורא במשנה שם שאין הלכה כרבי אליעזר, וכך סתמו הרמב"ם והשולחן ערוך שאין איסור אלא בתער.

הצטרף לדיון

17 תגובות

 1. שלום הרב, מה לגבי נטילת שיערות עם פינצטה בין העיניים (לגבר כמובן)- לא לבנות מתוך שחורות?
  תודה רבה.
  האם גם כאן שייך הגדר של בושה = צער = מותר

 2. לגבי תלישה מהפיאות – לכאורה השו"ע פסק שאסור 'כל רוחב זה לא תיגע בו יד',
  אלא שכמדומני שהחת"ס חלק על השו"ע והתיר [אם אינו בתער ומשייר הרבה שערות],

 3. שולחן ערוך יורה דעה הלכות גילוח סימן קפא סעיף ט':
  שיעור הפאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד.

  רק אח"כ בסעי' י' לגבי זקן – פסק השו"ע שע"י מספריים מותר, אבל לגבי איסור 'הקפת הראש' – איסור גילוח הפיאות החמיר השו"ע גם ביד ובפינמטה ובכל דרך.

  החת"ס ביו"ד ח"ב סי' קל"ט חלק על השו"ע עיי"ש [ועכ"פ מבואר בתחילת תשובתו שכך הבין בשו"ע – שהוא החמיר],
  וראיתי במעשה איש ח"ה עמ' ל"א שהחזו"א פסק כהחת"ס ואפי' בעצמו סירק פאות ראשו.

 4. במחילה מכבודם של הרבנים:
  1. השאלה בתחילה הייתה על: "לתלוש שערות בודדות עם היד או עם פינצטה מהזקן או מהפאות"
  התשובה הייתה לכאורה שמותר -ש"אין חיוב על גילוח כל עוד אין זה גילוח אלא ליקוט השערות ותלישתם".
  שאל מישהו על -גילוח – במכונה על הלחי העליון המקביל לאוזן ("בגובה המקביל לפאת ה-ראש-")
  וענו לו שעל זה הייתה השאלה. כלומר שמותר ללקט משם. (???) לכאורה השאלה הייתה על לתלוש שערות בודדות.
  2. גם לגבי השאלה עצמה אין זה ברור ההיתר לענין פאת הראש, וכפי שהביא @אשר: "אבל לגבי איסור ‘הקפת הראש’ – איסור גילוח הפיאות החמיר השו”ע גם ביד ובפינצטה ובכל דרך", וכמו"כ ההיתר שהביא מהחת"ס אולי היה לגבי סירוק הפאות ועל תלישה לא מכוונת, אבל לא על כוונת מכוון.
  3. @עומר שאל אם מותר ב-תער-(!!!) בלחי העליונה, וענו שמותר. אתמהה. הלא אף אחד לא שאל על תער, אלא לכל היותר תלישה, ואפילו לא על גילוח במכונה.
  שהרי אם זה שייך לזקן תער אסור
  ואם זה שייך לראש תער אסור. ו"כל מקום רוחב זה לא תגע בו יד"!

  אשמח להבהרתכם!

 5. האם להלכה, בתלישה:
  1.מותר לתלוש שערות מהפאתים ולמעלה? לכאורה זה מחלוקת הראשונים, ולא ברור להלכה אם מותר.
  2.מהלמטה מהפאתים? מותר

  בגילוח:
  1. בתער אסור בשניהם.
  2. גילוח במכונה אסור מהפאתים ולמעלה לפי הרבה ראשונים (ולכן להלכה מספר גדול מ3)
  3. גילוח במכונה מותר מתחת לקו הפאתים, בתנאי שאינו תער, והסכין (שזזה) אינה נחה על העור אלא רחוק מעט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל