לתרומות לחץ כאן

למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות?

שלום לכבוד הרבנים היקרים, רציתי לשאול למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות? מה מקורות מנהג זה לאכול מאכלי חלב בשבועות ומה הטעמים לכך.
בתודה מראש.

תשובה:

שלום רב.

המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות מובא כבר בכמה מספרי הראשונים, והביאו הפוסקים מנהג זה להלכה.

טעמים רבים נאמרו למנהג זה ונביא כמה מהם:

א. זכר לשתי הלחם שהיו מביאים, ולטעם זה יש לאכול באותה סעודה משני המינים ולאכול עמהם פת (רמ"א תצג,ג ומ"ב שם ועי' מה שהובא כאן בטעם שאין נוהגים כן).

ב. מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב כמו שכתוב 'דבש וחלב תחת לשונך' (כלבו סי' נ"ב ומ"ב שם ס"ק י"ג ולטעם זה יש לאכול גם דבש ומיני מתיקה)

ג. כי לאחר שקיבלו ישראל את התורה חזרו לבתיהם ולא מצאו מה לאכול כי אם מאכלי חלב כי היו צריכים הכנה רבה לאכילת מאכלי בשר כי הכלים היו אסורים להם וזכר לזה אנו אוכלים מאכלי חלב (משנה ברורה שם ס"ק י"ב ויש שכתבו שמפני שהתורה ניתנה בשבת לא היו יכולים לשחוט בשבת וכן להכשיר את הכלים משום איסור המלאכה שבזה).

ד. ששבעת השבועות של הספירה הם כשבעת ימי הטהרה של אשה המטהרת מנידותה, ודם נעכר ונעשה חלב, וזה מדין לרחמים (מגן אברהם שם סק"ו).

ה. שעל ידי מתן תורה נתהפכו עם ישראל מטומאת מצרים לקדושת ישראל, וגם חלב הוא נהיה מדם וגם זה רמז שנהפך מדין לרחמים (ערוך השולחן שם)

ו. מפני שכתוב 'מנחה חדשה לה' בשבועתיכם' ראשי תיבות 'מחלב' (ספר המטעמים שנת תר"נ אות פ"ב).

ז. כי ביום זה משו את משה רבינו מן המים שהרי נולד בז' אדר כידוע והיה מוצפן שלשה ירחים שהוא חג השבועות, ולא רצה לינוק חלב מן הנכרית, והניקתו אמו מחלבה, ולכבוד משה רבינו אנו אוכלים חלב ביום זה, או כדי לרמז לנו שבכדי לזכות לקבלת התורה צריכים גם אנו ליזהר ממאכלות אסורות המטמטמות את הלב (שם אות פ"ט)

כמו כן יש טעמים נוספים שהוזכרו בכמה ספרים ואין כאן מקום להביא את כל הטעמים שבזה.

מקורות:

מקור המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות הוא בכלבו סי' נ"ב (ושם כתב שנהגו לאכול דבש וחלב מפני התורה שנמשלה לדבש וחלב), לקט יושר או"ח עמ' קג, מטה משה סי' תרצב בשם בעל אבן בוחן, הגה"ה לספר המנהגים (טירנא) בהלכות שבועות וברמ"א בסי' תצ"ג סעיף ג' הביא מנהג זה להלכה.

 

הצטרף לדיון

3 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל