לתרומות לחץ כאן

כיסוי ראש לכלה

בענין כיסוי ראש לכלה רציתי לשאול האם יש על מי לסמוך ולהתיר לכלה להופיע לחתונה בתסרוקת בלבד, או שילוב של השיער עם פאה עד סיום החתונה.
אנחנו ממוצא אשכנזי / ליטאי

תשובה:

שלום רב.

מן הדין אשה מזמן שנשאית חייבת לכסות שער ראשה, ולנוהגים להכנס לחדר ייחוד לאחר החופה נחשבת האשה לנשואה לכל דבר וענין וממילא חייבת ללכת עם כיסוי ראש, אמנם יש נוהגים להקל בזה מחמת סברא המוזכרת באחד האחרונים שבכלה אין לחשוש לזנות כפי שהובא במקורות, אך יש שכתבו שסברא זו נאמרה רק לאחר האירוסין ולא לאחר הנישואין.

מקורות:

נחלקו האחרונים האם ארוסה (כוונתם ארוסה כמו בזמן חז"ל, שכבר קיבלה קידושין והרי היא כאשת איש) אם היא צריכה כיסוי ראש או לא. דעת השבות יעקב ח"א סי' קג להתיר כל זמן שאינה נשואה, וכן כתבו בספר יהושע (פסקים סי' פט), ישועות יעקב (אבה"ע סי' כא סק"א), יד אליהו (פסקים עט). אולם דעת הרבה אחרונים לאסור מאחר שכבר היא אשת איש, עי' שו"ת מהר"י לבית לוי (אחי הט"ז, סי' ט'), בית מאיר (אבה"ע סי' כא), שו"ת חות יאיר (סי' קצו), שו"ת רע"א (תניינא עט), ערך שי (אבה"ע סי' כא), וכן פסק במשנה ברורה סי' עה סקי"א.

חשוב להדגיש, כי המחלוקת הנ"ל היא באשה שקיבלה קידושין ועדיין אינה נשואה, אבל מאחר שכיום במהלך החתונה האשה כבר נחשבת לנשואה הן מחמת החופה והן מחמת החדר יחוד (לפי מנהגכם שציינת), א"כ כולם מסכימים שמעיקר הדין ודאי שעליה ללכת עם כיסוי ראש.

אמנם בשבות יעקב שם כתב בין בדברים: "וכן הוא מנהגינו שהולכין כך ביום חתונתם עם שערותיה סתורים היינו משום שבאותו פעם הולכין עמה השושבנים והרבה קרובים ונשים ליכא למיחש מידי ולא תהיה עלובה כלה לזנות ביום חופתה".

אך גם סברא זו אינה מוסכמת ראה שם בשו"ת חוות יאיר סימן קצו: "ואפילו את"ל דארוסות בזמן הש"ס היו הולכות פרועות ראש היינו מפני שהיו בימיהם האירוס זמן רב לפני הנשואין ויש כמה חילוקי דינים ביניהם כמ"ש טור וש"ע שם סי' נ"ד לכן כל כמה שלא נישאת אפשר שגם בהילוכה ומלבושיה היה כמנהג הבתולות והכי משמע בש"ס מש"כ בימינו דאין בין קידושין ונישואין כלום כל שנתקדשה ראוי שתתנהג כמנהג נשים ולהתכסות בצעיף ואפילו תרצה להתכסות ברדיד כמנהג בתולות הוא נגד דת יהודית כמ"ש שם סי' קט"ו".

למעשה, המנהג כאן הוא לכסות את שיער הראש כבר במהלך החופה. אולם יש הנוהגות שלא לכסות את השיער ביום חתונתם, ככל הנראה הם סומכים על מה שהובא כאן בשם השבות יעקב, ויש שדייקו כן גם בדעתו של החתם סופר בתשובה ביו"ד סי' קצ"ה ע"ש.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. אני לא יודע עד כמה המנהג הזה רווח, אבל אם כן יתכן שהבסיס למנהג זה הוא כמש"כ בשו"ת תשורת ש"י (מהד"ת סי' לח) כי מעיקר הדין אם רוב השיער מכוסה אין בזה איסור, אלא שנהגו להחמיר כהזהר שהובא במג"א (סי' עה סק"ד).
    ועי' עוד בשו"ת דובב מישרים ח"א סי' קכד. זאת אומרת ודאי שנהגו כיום לכסות את כל הראש כדברי הזהר, אך מאחר שבכלה יש שנהגו בכל לא לכסות את השיער כלל, מצרפים את זה שמעיקר הדין כאשר רוב השיער מכוסה להתיר.
    אכן אם רוב השיער מגולה לכאורה אין הבדל בין אם זה מגולה לגמרי או לא.
    בשו"ת אגרות משה (אבה"ע א' סי' נח) כתב כי עד טפח אין בזה איסור כלל (למרות שכתב שכדאי להחמיר) ואפילו משום דת יהודית אין בזה. אבל טפח הכוונה היא בהצטרפות כל האזורים המגולים, למיטב הבנתי עפ"י השאלה מדובר על יותר מטפח.

  2. אין מנהג כזה. אולי יש בודדות ממש, שמגלות קצת שערות מלפנים (הרבה פחות מטפח). אבל אין "מנהג" כזה וגם מבחינת ההיגיון, לאשה החובשת פאה אין שום סיבה לגלות את ראשה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל