מתי עד נפסל להעיד על קידושין

כידוע לי עד בחופה חייב להיות ירא שמיים ושומר מצוות ואסור שיהיה עליו שום חטא ולמרות זאת יש עדים בחופה שהם פסולים ובכל זאת הם משמשים כעדים על מנת להראות שהוא בן אדם ישר ואין עליו שום חטא למרות שכתוב בתורה בין יתר פסולי עדות גם מי שביצע גילוי עריות ומשכב זכר הוא עד פסול האם עד כזה הוא פסול והחופה כאילו לא היתה והזוג נחשבים עדיין רווקים

אודה על תשובתך!

תשובה:

שלום רב.

אדם שאינו שומר תורה ומצוות הרי הוא פסול לעדות, ובודאי גם לעדות קידושין, אם נמצא כי עד הקידושין הינו כזה, לדעת הרבה מהפוסקים הקידושין בטלים, ואכן האשה עדיין פנויה. יש בזה הבה פרטי דינים איך ומתי הוא נפסל, אך מאחר שאין אנו מדברים כאן על מקרה ספציפי אין טעם להרחיב בדינים אלו.

דעת החתם סופר (אבה"ע תשובה ק') כי גם במקרה כזה כוונת המקדש הוא שיתקדש ע"י שאר העדים הכשרים שהיו נוכחים במקום למרות שהם לא ראו את נתינת הטבעת עצמה לידי הכלה, אע"פ שהוא ייחד את הפסול לעדות. וראה בשו"ת יביע אומר (ח"ח אבה"ע סי' ג' אות ה') שהאריך בדבריו.

צריכים לדעת כי אדם שלא כל העולם יודע כי הוא הוא מחלל שבת בפרהסיא, אינו נפסל לעדות עפ"י הודאת עצמו, וצריך ב' עדים שיעידו עליו שהוא פסול לעדות. (ראה כאן בנושא).

כתב הרמ"א (אבה"ע סי' מב סעי' ה'): "החשוד על העריות, אע"פ שאין עדים שבא על הערוה, רק שחשוד בעלמא פסול לעדות אשה, בין לענין קדושין בין לענין גירושין". וראה שם בבית שמואל (ס"ק כא) שמשמע מדבריו כי הוא פסול להעיד גם על עצם הקידושין. זאת אומרת שבמקרה כזה אין צורך בב' עדים שיעידו עליו, אלא אפילו שהוא נחשב לחשוד בעלמא ע"י קול שיצא עליו כי הוא נכשל בעריות הוא נפסל לעדות.

אולם בערוך השולחן (סעי' מט) כתב שם: "דע דלעניות דעתי היה נראה מתוך סוגית הש"ס דזה שבארנו אינו אלא בבא להעיד על הקדושין או על הגירושין דלכן אין אנו מאמינים לו מפני שחשוד לשקר מפני תאותו המזוהמת אבל כשהיה עד בשעת הקדושין וודאי החשוד כשר מן התורה אבל גדולי האחרונים לא הבינו כן (עי' חמ"ח סקט"ו וב"ש סקכ"א) והדבר פשוט שיש לילך הכל לחומרא". א"כ לדבריו בתור עד קידושין אינו נפסל אלא אם כן יש ב' עדים המעידים כי הוא פסול לעדות.

יחד עם זה חשוב לדעת כי כל הנזכר נאמר רק במקרה שלא חזר בתשובה, אבל במקרה שהוא חזר בתשובה ודאי שהוא כשר לגמרי לעדות כולל לעדות על הקידושין. וראה שם ברמ"א שגם אם עבר עבירה אנו חוששים שמא חזר בתשובה, אא"כ הוא עדיין עומד במריו שאז אין לנו לחשוש שמא חזר בתשובה על עברו. (ראה שם בב"ש). זאת אומרת אם הוא אדם המגדיר עצמו כאדם שומר תורה ומצוות ומשתדל לקיימן, לכאורה הוא כשר לעדות אע"פ שהיום אנו מוצאים כי הוא נכשל בעבירה חמורה. ובכל אופן שלא ניתן לבוא ולבטל קידושין במקרה כזה, כי ספק אשת איש הינו גם חמור ביותר, חז"ל מאד מאד הקפידו באיסור אשת איש יותר מהרבה איסורים אחרים, וכי איך נוכל בקלות כזו לבוא ולבטל קידושין ולהתיר אשת איש לקהל. וכי מי לא נכשל מעולם בעבירה (ראה שבת נה,ב ארבע מתו בעטיו של נחש, זאת אומרת הגמרא מונה ארבע אנשים שלא חטאו מעולם, אז האם שאר העולם נפסלו לעדות?).

עוד אציין, בשאלה נאמר "מי שביצע גילוי עריות ומשכב זכר" ההגדרה ההלכתית לעבירות מסוג אלו לא תמיד עולים בקנה אחד עם הגדרת החוק, ולא כל מי שעפ"י החוק מוגדר כך בהכרח שגם עפ"י ההלכה מוגדר כך, גם אם בכל מקרה עבירה יש כאן. כמו כן להיפך גם מי שעפ"י החוק מוגדר כאדם ישר דרך, עפ"י ההלכה לפעמים הוא עובר על איסורי עריות מהחמורים ביותר. אך שוב, מאחר שאין אנו מדברים על מקרה ספציפי אין טעם לרדת לפרטים.

הרבה הצלחה.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. לאחר שקיבלתי את תשובתכם אוכל להרחיב ולהסביר מדוע פניתי אליכם.
  ובכן ביתי בחורה צעירה והיא עגונה כבר שלוש שנים בעלה ברח מהארץ והשאיר אותה עם ילדה קטנה ובית הדין הרבני מחייב אותו לתת לה גט אבל מכיוון שהוא לא בארץ אז המצב חמור וכפי הנראה היא תישאר עגונה עוד הרבה שנים. בית הדין הרבני הטיל עליו את הסנקציות הכי חמורות כמו לא יבוא לקבורה בארץ ולא ייחשב במיניין והוא בן אדם דתי.
  ולכן אין ברירה לאחר שראיתי את התוכנית עם אושרת קוטלר על הבחורה שבעלה ברח מבית הדין וכל הרבנים המכובדים כולל הרב הראשי שלמה עמאר שליט"א שאמרו שהם יהפכו כל אבן על מנת למצוא פירצה הכי קטנה על מנת להתיר אותה מבעלה.
  ולכן חיפשנו אולי יש איזה פירצה בעיניין ביתי שלא תישאר עגונה ולא תוכל להקים משפחה בישראל ומצאנו שהעד בחופה ייתכן שאינו כשר למרות שהוא בן אדם דתי חרדי מצאנו שהוא נשפט על התעללות מינית בקטין במשך שלוש שנים והוא קיבל עונש של שלוש וחצי שנים בכלא ושנתיים על תנאי המקרה קרה ליפני העדות שלו בחופה האם בן אדם שהוא חוטא בחטא נורא כזה הוא עדיין כשר והעדות שלו לא פסולה ואדם שמחזיק אייפון הוא פסול ההתעללות לא היתה חד פעמית היא היתה שיטתיתת הבן אדם הזה נשוי עם ילדים שגם את משפחתו הוא הרס ואת חייו של אותו ילד

  אודה על תשובתך

 2. כפי שכבר כתבתי לך, לפסול עדות כדי להתיר אשת איש לשוק, כלל וכלל לא פשוט.
  אני לא מכיר את העובדות במקרה שלך, אבל יתכן מאד שלמרות מה שכתבת עפ"י דין האיש עדיין כשר לעדות, ולו בגלל שהוא יושב בכלא על מעשיו מחמת הודאתו ולא מחמת זה שבאו שתי עדים להעיד שכך וכך עשה. זאת אומרת היתה תלונה נגדו, והוא הבין שכדאי לו להודות (אני כמובן לא יודע כלום, אני רק נותן דוגמא שיכולה להיות). או שיתכן גם שכל מעשיו, או לפחות מעשיו שיש ראיות עליהן לא היו בגדר משכב זכר, למרות שעפ"י חוק ודאי זה מוגדר כהתעלללות מינית, ואין כאן המקום לפרט.
  מה שציינת שאדם המחזיק אייפון פסול. אומר בקצרה, עוד לא מצאתי רב אחד שיבטל קידושין שאחד מעידיו מחזיק אייפון…
  מה שהזכרת בשם הרב הראשי הגר"ש עמאר שליט"א: "שהם יהפכו כל אבן על מנת למצוא פירצה הכי קטנה על מנת להתיר אותה מבעלה" אני לא שמעתי אותו מדבר, אבל לעניות דעתי זה לא לגמרי מדויק, זאת אומרת ודאי מצוה חשובה עד למאד להפוך כל אבן כדי למצוא מזור לעגונות, וכפי אנו רואים איך שפעלו הרבנים והפוסקים בעניינים אלו ועד כמה טרחו לחפש להם מוצא ומזור. אולם "פירצה הכי קטנה" לא כל כך מתאים עם החומרה שיש באיסור אשת איש. לא עם כל נקודה קטנה ניתן להתיר אשת איש לשוק. ואם בכל זאת את חושבת שיש במה שאת מציינת כדי לעזור לבתך יש לך אפשרות לפנות אל לשכתו של הגר"ש עמאר אני בטוח שיתייחסו לפנייתך בכבוד.
  הרבה הצלחה ובשורות טובות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל