לתרומות לחץ כאן

האם מותר להשתמש בקונדום על פי ההלכה

יש לאישתי בעיה רפואית. אסור לה להיכנס להריון.
לא ניתן למנוע ע"י כדורים עקב הבעיה.
ישנה אופציה של טבעת אך היא לא אקטואלית עד לתחילת המחזור שאמור להתחיל עוד כשבועיים .האופציה היחידה שהומלצה עפ"י רופא זה השימוש בקונדום האם אמצעי מניעה זה אפשרי?

תשובה:

שלום רב.

אין היתר להשתמש בקונדום בכל מקרה, זה בכל פעם איסור הוצאת זרע לבטלה וחז"ל בגמרא אומרים שאיסור זה חמור הוא עד מאוד עד כדי שכתבו עליו שהוא 'חייב מיתה' וכאילו שופך דמים. ראה בשו"ע (אבה"ע סי' כא) שכתב שעבירה זו היא גדולה יותר מכל העבירות.

למעשה, תאמרו לרופא שאין שום היתר הלכתי לכך, ושיעזור לכם למצוא דרך בטוחה אחרת כמו ספוגיות או בשעת הדחק גדול בדיאפרגמה.

בהצלחה רבה.

מקורות:

ראה בשו"ת מהרש"ם (במפתחות לח"ג סי' רסח) שהחמיר מאד בענין זה, ואע"פ שהתיר נתינת מוך במקום שיש סכנה לאשה, מ"מ אסור ע"י נתינת "כיסים על האבר שלו" (קונדום). הובא דבריו גם בשו"ת דובב מישרים (ח"א סי' כ'): "אולם מה שדימה כ"ת שימת כיס למוך, יעוי' בשו"ת מהרש"ם שכתב דשימת כיס גרע ממוך, עיי"ש שסיים דאע"פ שהקל במוך מ"מ בשימת כיס אין רצונו להתיר, וכתב שהמקיל בזה עתיד ליתן את הדין. וידוע רק חילו ותקפו מהגאון שר התורה הזה בכחה דהתירה, ואם הוא ירא להחליט לקולא, ע"כ גם אני ירא להקל בזה". ראה גם בשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"א סי' סג בסופו).

הצטרף לדיון

23 תגובות

 1. ומה עם סיעת המתירים ובראשם שו"ת אחיעזר שהתיר?
  ניתן להציג שיש מחלוקת בדבר ורוב הפוסקים פסקו לחומרא, אך אין זו אמיתה של תורה שאין מי שמתיר שימוש בקונדום באופן זמני לפחות

 2. הבט ידידי, אם היינו עסוקים בדיון בבית המדרש, היה מקום להביא את דברי האחיזער, ואת החולקים עליו, שאגב, הם מפורסמים "כמקילים" כמו המהרש"ם, או ר' משה פיינשטיין שאף הביא את דברי האחיעזר, ותמה עליו מאד איך התיר דבר כזה. ואכן המעיין בסוגיות ובראשונים יראה עד כמה זה חמור (וההיתר להשתמש בזה לצורך בדיקות והפריה ממש לא קשור לשימוש באופן כללי, משום שמקרים אלו אין זה נחשב להוצאת זרע "לבטלה". ואגב, באחיזער שם הוא דן רק לגבי בדיקות וכד' עיי"ש). מאחר שאנו עוסקים באינטרנט צריך זהירות מרבית, כדי שחס וחלילה לא יטעו לחשוב שיש איזה היתר בזה. האיסור חמור מדי כדי שיהיו כמה שיעזו להקל בזה. בשו"ע כתב כי איסור זה חמור בכל העבירות שבתורה!! שווה בנפשך, האם אדם היה מכניס לביתו מטען נפץ שכולם אומרים שזה בודאות יתפוצץ בעוד שעה, ורק מומחה אחד אומר שזה לא יתפוצץ, האם היה מישהו שיעז להכניס את זה לביתו?
  אם מישהו חושב שהשוואה אינה במקומה, דומני שהוא לא מעריך מספיק את חומר האיסור…

 3. המשפט הבא:
  "שווה בנפשך, האם אדם היה מכניס לביתו מטען נפץ שכולם אומרים שזה בודאות יתפוצץ בעוד שעה, ורק מומחה אחד אומר שזה לא יתפוצץ, האם היה מישהו שיעז להכניס את זה לביתו?"
  פשוט אינו נכון וזה לא קשור לחומרת האיסור.
  כאשר פוסק, גדול וחשוב , אומר שמשהו מותר אז זה מותר על פיו, ובני ביתו בודאי נוהגים כך. אז אתה ממשיל את אותו פוסק לחסר אחריות שמתעסק עם פצצה בתוך ביתו?
  המשלים האלו הם הבלים ואנים אמיתיים, באותה מידה ניתן להמשיל את הסיכון ההפוך – שהחמרה בנושא תדחוף אדם לחטוא בדרך אחרת, וזה בודאי קורה, אז נומר שהמחמירים מכשילים? בודאי שלא.
  תדבוק לדברי חז"ל, "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", מעניין איך היית נוהג ברבי יוסי שהתיר לאכול עוף בחלב.

 4. אני לחלוטין לא מסכים עם מה שאתה מציג כאן.
  יש מושג שנקרא הכרעת הרבנים, או הכרעת הפוסקים, אם רוב רובם של הפוסקים הכריעו בנושא מסויים כך או אחרת. מבחינתי ההלכה הוכרעה, ואסור לעשות כדעת היחיד. ואגב, יש מקום גדול לומר שגם לאותו רב הסבור אחרת יתכן שאסור לו, משום שהוכרעה ההלכה. אביא לך דוגמא, אם יבוא היום אדם תלמיד חכם שיאמר שיוצא לו מהסוגיא שחשמל מותר בשבת, היתכן שיהיה מותר לו להורות כך? לעניות דעתי, הוא יהיה חוטא ומחטיא. אמת אין לנו היום סנהדרין שיכולים להכריע האם מותר לאכול עוף עם חלב או לא. אבל לאחר שהם הכריעו, ר' יוסי יכול להמשיך לשכנע שמותר, אבל גם לו עצמו אסור! ואם הוא יצליח לשנות את דעת הסנהדרין בדור הבא למשל, ודאי שההלכה תתהפך ויהיה מותר. שוב, אין לנו היום סנהדרין, אבל אם אינך מבין שלא איש הישר בעיניו יעשה, אלא הכרעת רוב הפוסקים מחייבת, המדרון הוא עצום. ולא חסרים אנשים שיכולו להסביר לך מדוע חשמל מותר בשבת ואינו בונה ולא מבעיר. וכן הלאה.
  לכן כשעוסקים בסוגיות אלו, שאין כל ספק שהאיסורים הם חמורים. צריכים להורות דברים ברורים. ישנם אנשים שאינם מבינים היטב את מבנה ההלכה ואת הקונטקס של דברי האחיעזר על מה הם נאמרו, ויבואו להקל ולומר אני ובני בתי נוהגים כמוה…

 5. יישר כח על הסבלנות להגיב לחכמים בעיני עצמם.
  לדעתי לא היה ראוי להעלות את דבריהם באתר, אלא להגיב להם ישירות לכתובת המייל.
  הצורך לחפש דרכים לבצע עבירות גובר היום, ומוקד החיפוש להיתרים אלו הוא האינטרנט, ובין שלל האתרים גם האתר המכובד הזה.
  על כן לדעתי מן הראוי לסנן כאן תגובות קנטרניות, חסידי דעת יחיד, ואדוקי דעה דחויה.
  בהצלחה!

 6. באופן עקרוני אתה צודק, וכל פעם שמגיעים שאלות מסוג אלו אם תגובות מהסוג הנ"ל אני מתחבט בשאלה האם לפרסם או לא, לפעמים אני מחליט לפרסם ולפעמים לא. בכל אופן, אסביר לך מה השיקול לפרסם. כפי שאתה אומר היום האינטרנט הוא כלי שמחפשים בו הכל. וגם מה שאני לא יכתוב כאן באתר, יופיע באתרים אחרים שלעניות דעתי הם פחות אחראיים, ואולי אפילו גרועים מזה. לכן השיקול הוא להעמיד את ההלכה על בוריה כדי שלא יחזוב מאן דהוא שיש לו איזה "מציאה" שאנו פוסקים לחומרא משום שלא ידענו של המציאה שלו….

 7. יש מקרים שבהריון אי אפשר לשמש מחמת שזה מביא צירים, האם אפשר להשתמש בקונדום שנעשה בו חור עם סיכה, וזה לא נקרא שז"ל כיוון שיש סיכוי (קלוש) שהזרע יצא דרך אותו חור סיכה. או האם אפשר להקל לשמש דרך איברים באופן עראי?

 8. לגבי האפשרות הראשונה, אם אפשר או לא, זה תלוי באפשרות השניה. כי עשיית החור האמור אינה רלוונטית, זה איסור גמור של הוצאת זרע לבטלה. אין שום סיכוי שמשהו יצא, ראה שם במהרש"ם שכתב כיצד יש לקרוע את הקונדום כדי שיהיה היתר כלשהו. המושג "קונדום הלכתי" שמשתמשים בו לצורך שמירת הזרע לצורכי פוריות, זה מותר רק בגלל שזה לצורכי פוריות. החור שעושים שם, אין לו שום משמעות אין סיכוי שמשהו יצא, כי אחרת הזרע יתקלקל ממשהו שיכנס.
  לגבי האפשרות השניה, אכן היא נכונה, ולפעמים מותר (לדעת הרמ"א) כפי שכתב באגרות משה שאליו ציינתי. אולם לדעת השו"ע אין שום היתר.

 9. לכבוד הרב
  אם אפשר בבקשה
  1 הסבר מדוע גם בזמן הריון אסור קונדום? הרי בכל מקרה האשה לא תתעבר שוב בתוך הריונה?
  2 ומה הדין במקרה הזה כמו שמובא בשאלת השואל למעלה שזה במצב חולי לגבי קונדום נשי?

 10. הסיבה לכך הוא שאין כל קשר בין האפשרות להיריון לבין איסור הוצאת זרע לבטלה. אדם יכול לקיים יחסי אישות עם אישה בהיריון או זקנה למרות שאין כל אפשרות להיריון. מאידך, הסיבה שאסור להשתמש בקונדום אינו משום שהוא מונע היריון. אלא עצם ההוצאה לבטלה היא נאסרה. ולכן כאשר זה אינו לבטלה, אלא למטרת בדיקות, פוריות וכד', אין זה בגדרי האיסור ולכן מותר.
  לגבי מצב של חולי – חשש לצירים כפי שהוא תיאר כאן, לדעת הרמ"א וכפי שביאר באגרות משה הנ"ל יהיה היתר. ושוב, המעיין שם יראה שהוא מגדיר את זה באופנים אלו שאין זה נחשב לבטלה (וללא כל קשר לאפשרות להיריון כמובן).

 11. רואים שהרבנים שמשיבים פה הם תלמידי חכמים גדולים שמונחים בסוגיות. ונשאר כוח גדול. רק רציתי לתת הערה קטנה למיטב ידיעותי גם ספוגיות הם בעייתים מאד בהלכה ויש לדמות אותם למשמשת במוך שהתירו רק משום סכנה אשמח לתגובה שלכם. כי ראיתי לפי התשובה שהרב מצדד לאסור קונדום ולהתיר ספוגיות.

 12. ישר כח. לא זכור לי שכתבתי שספוגית מותרת. זה בדיוק כמו במשמשת במוך כפי שכתבת שזה מחלקות גדולה באחרונים. לגבי דיאפרגמה זה משהו אחר, וזה אכן מותר.

 13. ספוגית יושבת על כל השטח ולכן זה בדיוק מוך שדיברו בו חכמים שאסור. אבל דיאפרגמה אם אני זוכר היטב יושב רק פתח צוואר הרחם, ראי בספר רפואה מציאות והלכה של הרב מרדכי הלפרין שהאריך בזה הרבה והביא עדויות מהגרש"ז אוירבך שכאשר הבין בדיוק היכן זה יושב אמר שמותר.

 14. באחד מהתשובות מרבני בית ההוראה בסופה כתוב:

  "לגבי האפשרות השניה, אכן היא נכונה, ולפעמים מותר (לדעת הרמ”א) כפי שכתב באגרות משה שאליו ציינתי. אולם לדעת השו”ע אין שום היתר"

  מה כוונתכם שלא כדרכה או דרך איברים?

 15. רוב שלומים,

  ראשית עליי לציין שהרב האיר את עיניי לגבי ההיתר בשימוש באמצעים כאלו ואחרים, זאת לאחר חיפוש חפוז ברשת עד כדי שהיה נדמה בעיניי ש"יש המתירים".

  אך נדרשתי לעניין היות ואישתי אחרי לידה וכעת סופרת שבעה נקיים, אך טרם נבדקה ונרשמו לה גלולות ע"י רופאת הנשים שהתור אליה ייערך בעוד זמן רב..
  היא אינה מוכנה שנקיים יחסים כדרך כל הארץ משום שחוששת להיכנס להריון מיד.
  מה ניתן לעשות?
  יש את העניין של העונה לאחר הטבילה וכמובן שיש גם את הרצון שלי שמרגיש קושי עצום בתקופה ארוכה שכזו.
  האם יש איזו עצה?

  רב תודות.

 16. תנסה לחשוב על כל פתרון אחר, או סוג מניעה אחר, או לחפש רופא פרטי כדי להקדים את התור, וכד', אבל האפשרות של קונדום – לא קיים!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל