לתרומות לחץ כאן

אם צריך לברך על עישון סיגרייה

שלום,

האם צריך לברך על סיגריה?

יש לברך על כל דבר שנהנים ממנו:
אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – מעל (…)
כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל,
[ברכות, דף לה. ]

בשאלה מהאתר "סיגריות בפסח" (ו' ניסן ה'תשע"ב),
מובא שיש פוסקים רבים שדעתם שיש בזה הנאה ככתוב "ודעת רבים מהפוסקים שכאשר יש בזה תערובת חמץ יש בזה איסור הנאה על ידי עישון".

*האם יש בדברי חז"ל הגדרה למה מהווה הנאה? או מה זה הנאה?

ברכה והצלחה.

תשובה:

שלום רב.

לכל הלכה יש הגדרות אחרות לענין ההנאה, לענין איסור חמץ בפסח יש איסור בכל הנאה שהיא, אך לענין ברכה יש הגדרות על איזה הנאה יש לברך, וכל הנאה שאינה על ידי אכילה או שתיה אינה מחייבת ברכה, וכן קבעו ברכה להנאת הריח, אך לא לשאר הנאות האדם, אף אם הם עוברות דרך הפה, ויתכן שאם היה העישון בזמן חז"ל היו קובעים עליו ברכה, אך כל עוד לא קבעו איננו מברכים על דבר שלא נכלל בכללי הברכות שקבעו חז"ל.

מקורות:

משנה ברורה סי' ר"י ס"ק י"ז ועי' בערוך השולחן סי' רט"ז סעיף ג' שכתב וזה לשונו: 'והנה כמה מיני תענוגים יש שאין מברכין על זה כגון רחיצה בחמין וסיכה וכן על זמר ערב או על אור הנר כשיושב בחשך לבד במוצאי שבת וכיוצא בהם מפני שכל תענוג שאינו נכנס לגוף א"צ ברכה ומ"מ ריח שאני שהרוחניות שבו נכנס לתוך גופו וכל האיברים מתפעלים מזה אלא שהיא הנאה רוחנית ולכן כינוה להנאת נשמה ואינה דומה לכל מה שחשבנו'. אמנם עי' בשו"ת כתב סופר סי' כ"ד שדן בענין ברכה על עישון, וכתב שהמהר"ם בנעט היה נוהג לברך על כוס מים שהכל לפני שהיה מעשן סיגריה. ובספר ברך את אברהם סי' נ"ו ס"ו כתב בשם המחזיק ברכה שאם היה העישון בזמן חז"ל מסתבר שהיו קובעים עליו ברכה.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל