לתרומות לחץ כאן

חיתוך סלט במכשיר סלייסר בשבת

בס"ד

האם מותר לחתוך סלט בשבת במכשיר שנקרא סלייסר (מכשיר לחיתוך ירקות), והאם יש הבדל בין הסכין הדק לסכין העבה.

תשובה:

שלום רב.

אסור להשתמש בזה גם מצד איסור טוחן וגם מצד איסור עובדין דחול, אמנם במכשיר העשוי לחיתוך פרוסות מותר להשתמש.

מקורות:

הביאור הלכה בסי' שכ"א סעיף י"ב ד"ה המחתך הביא מדברי הבית יוסף שהתיר לעשות סלט ירקות שהחתיכות גדולות במקצת רק בסמוך לאכילה, ומכיון שכתב בביאור הלכה שם ד"ה מידי שאין היתר של לאלתר כשטוחן בכלי, ממילא בכלי זה אסור להשתמש בין בחתיכות הקטנות ובין בחתיכות הגדולות כיון שכל ההיתר הוא רק בסמוך לאכילה ובכלי אין היתר זה. ובכלי שטוחן ירקות אסור גם מצד עובדין דחול כמבואר בפוסקים אף בחתיכות גדולות, אך במכשיר לחיתוך פרוסות מותר להשתמש ואין בו משום עובדין דחול כיון שאין לזה שם טחינה כלל אף לא טחינה במקצת, וכן פסק האגרות משה חלק ד' סי' ע"ד טוחן אות ד', ועין גם בשמירת שבת כהלכתה פרק ו' הערה י"ב.

הצטרף לדיון

10 תגובות

 1. המשנה ברורה שם אוסר בכלי המיוחד לכך דהיינו לטחינה ואילו המכשיר הנידון מיועד לחיתוך ולאו דווקא לטחינה, תלוי באיזה מידה הוא רוצה את הירקות החתוכים ואין זה כקופיץ שהוזכר שם שהוא מיוחד לחיתוך דק דק, וכמו שמבואר שם בביאור הלכה דדווקא גבי כלי הדומה לנפה וכברה דגבי בורר פשוט לו דחשיב כלי לענין זה ואילו בקנון ותמחוי הוא מסתפק אף שמצדד לאסור לכתחילה, וצריך עיון אם כאן דומה לקנון ותמחוי כיון שעיקר הכלי הוא לחיתוך וזה מה שעושה בו ואף שאפשר גם לטחון הלוא בכל סכין אפשר לחתוך עד כדי טחינה ובודאי לא נאסור לחתוך בסכין. ועיין אורחות שבת חלק א פרק שלישי בהערה עט שדן בענין זה לגבי בורר בתמחוי.
  ולגבי עובדין דחול נמי צ״ע מנין לקבוע דהוי עובדין דחול ולא דמי לפומפיה שהוזכרה במשנ״ב שם וכן למה שפסק בשו״ע שם בסעיף י.

 2. כל חיתוך דק נקרא טחינה ולא רק כעין קמח, וכיון שהמכדיר מיועד לחיתוך דק מכל מיני סוגים גם אם יש בו אופציות נוספות הוא נחשב כלי המיוחד לטחינה. אנשים רוכשים אותו בשביל אופציות אלו.

 3. א. אם כל חיתוך דק נקרא טחינה אם כן מדוע בסעיף יד טרחו כולם לנקוט בכל מקום ״דק דק״? ועיין עוד בתוס׳ שבת קיד ע״ב שכתבו דטחינה בירקות הוא כשחותך ״דק מאוד״.
  ב. המכשיר מיועד לחיתוך באופן כללי, וכשם שבסכין בעלמא אפשר לחתוך דק מאוד הכל לפי רצון החותך עד כמה יוסיף לחתוך, כך גם בזה הרי אין שינוי בסכין עצמו וכמה שירצה יחתוך. ושלא כפומפיה שמידת החיתוך נקבעת בצורת הכלי ואינה תלויה במספר תנועות החיתוך שיעשה, אלא מתחילת השימוש היא חותכת במידה הקבועה בה.

 4. למיטב ידיעתי יש במכשיר סכינים מסוימים המיועדים לחיתוך דק מאוד, כמו פומפיה, אולי יש בזה סוגים שונים?… על כל פנים דבר המיועד מטבעו לחיתוך דק מאוד אסור בשימוש בשבת, ודבר שאינו מיועד לכך מותר.

 5. כבוד הרבנים ברצוני להפנות את תשומת לבכם ל'ערוך השולחן' שמתיר בשופי חיתוך ירקות בסכין דק דק כשיטת הרמ"א לאלתר.
  כמו כן בשופי אפשר ללמוד ממנו שכל דין הכלי המיוחד הוא בבורר ולא בטוחן ירקות לאלתר.
  בסלייסר -לדעתי- הוא כמו סכין שהאדם מחליט כיצד לחתוך אם דק או עבה. האם נאסור סכין כי אפשר לחתוך איתו דק דק? והאם נאסור סכין שמא יגיע לחתוך איתו דק דק? הרי אין פוסק שאוסר זאת.(_ אולי החיי אדם)

 6. ]יצחק יוסף
  beinenu.com › system › files › alonim
  חיתוך ירקות ב'סלייסר'. בשבת. שאלה: האם מותר להשתמש בשבת במכשיר. ה. 'סלייסר',. לחתוך בו. ירקות. דק דק? תשובה: יש לדון בנידון זה מצד ב' דברים: א' מצד איסור מלאכת. טוחן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל