לתרומות לחץ כאן

הוספת מים לנר עם שמן בשבת

האם מותר להוסיף מים בשבת (כשכבר נכנסה השבת) לנר שדולק בשמן?

תשובה:

שלום רב.

דבר זה אסור בכל מקרה, ונפטר את טעם הדבר: בפתיל שאינו צף, ודאי אסור ודבר זה נחשב למבעיר דאורייתא, כיוון שמקרב השמן אל השלהבת. ובפתיל צף, אם מתכוין כדי שיכבה כשיגיע למים, אסור כיון שזה נחשב גרם כיבוי, ולדעת השולחן ערוך אסור לעשות כן אף מערב שבת גזירה שמא יעשה כן בשבת. אך אם מתכוון להגביה השמן בערב שבת מותר, אך בשבת אסור בכל מקרה מפני שאין ליגע בנר בשבת גזירה שמא יכבה אותו. ויש שכתבו שבפתיל צף שלא היו מים ונתן מים תחת השמן בכל מקרה זה גרם כיבוי כיון שלמעשה בשעה שיבוא הפתיל למים תכבה האש.

מקורות:

בתוספות שבת קכ,ב ד"ה פותח כתב שכל שמקרב השמן לשלהבת נחשב למבעיר. ובשולחן ערוך סי' רס"ה סעיף ד' וברמ"א שם מובאת המחלוקת אם מותר מערב שבת ליתן מים תחת השמן, ובביאור הלכה שם ד"ה כיון מבואר שלכו"ע אסור לעשות כן בשבת ע"ש.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אבל האש בכל מקרה תכבה לא כן אם כן מה לי מים או בלי מים .. ועוד למה בעששית שאנימניח שהוא נר עפי חכמינו .. יהיה מותר להשים מים .. כמבואר בביאור ההלכה רס"ה ד בשם הסמ"ג ואם אני טועה אשמח אם הרב יתקן אותי …

  2. א' יתכן שיכבה בשעת נתינת המים עצמם, ואז זה כיבוי מיידי, ב' הקדמת כיבוי גם אסורה וזה נחשב כיבוי. גם בעששית כשמתכוין להגביה השמן כתב הביאור הלכה שצויין בתשובה בשם האליהו רבא שאסור בשבת עצמה וכל דברי הסמ"ג אמורים על ערב שבת, וכן פסק להלכה בשמירת שבת כהלכתה פרק מג סעיף ד'.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל