עשיית סושי בשבת וחיתוך פירות בצורות שונות

אחרי מבוא השלום והברכה
א. האם מותר לעשות סושי בשבת כמובן עם אורז שהתבשל מלפני השבת?
ב. האם מותר לעשות יצירות מצורות שנות עם פרות וירקות באופן שזורקים חלק ניכר מגופי הפרי והירקות.
בברכה
א.א.

תשובה:

שלום רב.

א. אין להכין סושי בשבת אף שהאורז בושל לפני שבת.

ב. בשבת אסור לחתוך פירות בצורות מיוחדות, וביום חול מותר אף שזורקים חלק מהפירות, שכל דבר שנעשה לצורך אין בזה איסור 'בל תשחית'.

מקורות:

א. לצורך הכנת הסושי ממלאים את האצות ים (או הדג) באורז מבושל ודוחפים את האורז בחוזקה כדי שידבק, ולאחר מכן מגלגלים אותו ומהדקים אותו היטב שיהיה האורז מחובר חזק בתוך הדג, ולאחר מכן פורסים אותו לפרוסות ומעמידים אותם על גבי מגש בשכיבה. ובעשיית הצורה הזו של האורז בתוך האצות ים יש איסור בונה כפי שכתב המגן אברהם סי' ש"מ ס"ק י"ז שכל המקבץ חלקים ועושה מהם צורה יש בזה משום איסור מגבן, ולא גרע ממה שאסר הקיצור שולחן ערוך סי' פ' סעיף כ"ה לעשות צורות מסלט ביצים בשבת כיון שמדבק את החתיכות ועושה מהם צורה, ובסושי הצורה חזקה ויציבה הרבה יותר מסלט ביצים, ויכולה להחזיק זמן רב בלא שתתפרק, ולכן יש בזה משום מגבן.

ומטעם נוסף יש לאסור להכין את הסושי בשבת, מכיון שלאחר גלגול האצות ים (שבתוכם האורז) יש צורך להדביק את שני הקצוות כדי שלא יפתח הגלגול, הדרך להדבקת הקצוות הוא על ידי הרטבתם במעט מים, ויתכן שיש בזה משום תופר כמבואר בשולחן ערוך סוף סי' ש"מ סעיף י"ד ובביאור הלכה שם שכל הדבקה נחשבת כתפירה.

ויש לדון עוד בדבר זה לענין מכה בפטיש באוכלין שלדעת הפרי מגדים בסי' שי"ח נאמר איסור זה על כל מיני הכנת אוכלים יעוי' בביאור הלכה שם ס"ד ד"ה והדחתן מה שכתב על דבריו.

ב. עי' במ"ב סי' ת"ק ס"ק י"ז שאין לעשות צורות בשבת משום מחתך. ושאין בל תשחית כשנעשה לצורך האדם יעוי' בט"ז יו"ד סימן קט"ז סק"ו וסימן קי"ז סק"ד שכתב שבמקום צורך אין איסור בל תשחית.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. מה שאסור על ידי יהודי אסור על ידי גוי, זו אחת הטעויות הגדולות בהל' שבת, לא מבינים את פרטי דין אמירה לגוי ואיסור הנאה ממעשה שבת של גוי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל