מתנות לאביונים – לחץ כאן

מנגל חד פעמי אם צריך טבילה

שלום,

האם ניתן לאכול במנגל שנקנה חדש ע"י מקום העבודה,

מתוצרת חו"ל, המנגל נועד לשימוש חד פעמי לאירוע במקום העבודה, ולא מתאפשרת טבילה.

תשובה:

שלום רב.

מנגל חד פעמי שהרגילות לזורקו לאחר השימוש בו, ניתן להשתמש בו ללא טבילה.

מקורות:

באגרות משה או"ח חלק ג' סי' ל"ט כתב שאין לכלי חד פעמי חשיבות כלי לענין קידוש, והוא הדין לענין טבילת כלים, וכן פסק המנחת יצחק ה,לב, משנה הלכות ד,קנז, ציץ אליעזר ח,כו, תשובות והנהגות א,תמו וכן בפוסקים נוספים. ובשו"ת אור לציון א,כד הוסיף שאף אם האדם החליט להשתמש בכלי חד פעמי לשימוש נוסף אינו צריך לטובלו כיון שבשעת הייצור על ידי הגוי לא היה לו שם כלי ואף שכעת החליט ליתן לו שם כלי כעת הוא ברשות הישראל ואינו מחוייב לטובלו ע"ש.

ויש להוסיף לדין כלי חד פעמי סברות נוספות להתיר כאן לאכול ממה שבושל במנגל זה (אף אם יש מחמירים בכלי חד פעמי להצריכו טבילה), א' יש הסוברים שגם כלי שאינו טבול מותר להשתמש בו באופן חד פעמי בלי טבילה. ראה כאן את הדעות בזה. ב. בדברי הגרש"ז מבואר כי ניתן לצרף את הדעות הפורטות מטבילה באופנים מסויימים באדם המתארח אצל חבירו שהוא אינו חייב בטבילת הכלי אלא בעליו ולכן נחשב רק שימוש של ריקון מכלי ושימוש זה בפני עצמו אינו מחייב טבילה ר' בהערות על השש"כ פ"ט הערה מ"א.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל