לתרומות לחץ כאן

בישול של יהודי מחלל שבת בפהרסיא

בקשר למי שנשוי לגויה האם מותר לו להדליק את האש
במטבח יהודי שבו מבשלים ליהודים אוכל

ומי שמרויח כסף בשבת בעבודה האם מותר לו להדליק את האש במטבח שבו מבשלים הגוים בשביל היהודים

תשובה:

שלום רב.

אף יהודי שנשוי לגויה, מותר לו להדליק את האש אף שהוא נשוי לגויה.

אך אדם שמחלל שבת בפהרסיא, נחלקו בזה הפוסקים, ובשעת הדחק ניתן להקל, אך לכתחילה ראוי למצוא יהודי שומר שבת שידליק את האש בבוקר.

מקורות:

נחלקו האחרונים בדין בישול של מחלל שבת בפרהסיא האם הוא המאכל אסור באכילה כמו בבישול גוי, ויש להקדים שיש שני טעמים למה אסרו בישולי גויים או משום שחוששים שמא יערבו בתוך התבשיל מאכל אסור (גם אם האדם יודע שכל המוצרים כשרים המאכל אסור), או משום שלא רצו שיתחברו ביחד ויבואו להתחתן איתם, ולכן אסרו בישול גויים, ועכשיו יש לדון מה הדין בישראל מומר שמחלל שבת בפרהסיא האם הבישול שלו אוסר באכילה כגוי או לא, ועיין בפתחי תשובה יורה דעה סימן קי"ג סק"א שכתב בשם ספר תפארת למשה שהדבר תלוי בשני הטעמים הנ"ל שלפי הטעם שאסור משום שחוששים שמא יערב דבר שאסור באכילה, אם כן אסור לאכול גם ממאכל שבישל אותו ישראל שמחלל שבת בפרהסיא אבל לפי הטעם השני המאכל מותר, ועיין בפרי מגדים או"ח סימן שכ"ח שדעתו שבישול ישראל מומר אסור וכ"ד ר' שלמה קלוגר בספר טוב טעם ודעת וכ"ד המהר"ם שיק ביו"ד סימן רפ"א אמנם החת"ס בהגהות על השו"ע מיקל בישראל מומר ולענין הלכה כתב בספר כף החיים בסק"א שבדיעבד יש להקל, ועיין באג"מ יו"ד סימן ח"א סימן מ"ו שנוטה קצת כדעת המקילים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל