לתרומות לחץ כאן

כמה דינים דינים להולך לניעור בלילה

ראשית, יישר כח על האתר השימושי שמזכה את הרבים!
מתוקף מקצועי יוצא לי רבות לעבור לילות ללא שינה, יש לי כמה שאלות בנושא.
1) עד איזו שעה קוראים קריאת שמע שעל המיטה?
2) עד איזו שעה מותר לאכול ולשתות בלי ברכות השחר?
3) במקרה שהלכתי לישון אחרי עלות השחר, האם עלי לברך על נט"י בנטילת ידיים מאוחר יותר בבוקר?
4) הבנתי שמים מגולים שעובר עליהם לילה, שורה עליהם טומאה. האם זה קורה בשעה מסויימת בלילה? אם כן, זה אומר שכוס קפה, לדוגמא שנמצאת לצידי באותה שעה, צריך לכסות אותה?
אם יש הבדל בתשובות בין גברים לנשים, אשמח לשמוע מה שנוגע לנשים.
תודה מראש!

תשובה:

שלום רב.

1. לענין קריאת שמע שעל המטה ניתן לראות כאן עד מתי ניתן לקראותה.

2. משהגיע חצי שעה שקודם עלות השחר אסור לאכול יותר מכביצה או לשתות כשיעור זה, אבל פחות מזה מותר עד עלות השחר. משהגיע עלות השחר אסור לאכול עד שיתפלל.

3. אם לא נטל ידיו לפני הליכתו לישון עליו לברך 'על נטילת ידים' כשיקום אחר כך.

4. אין זמן מסויים שבו המים נאסרים, הדין של מים מגולים, הוא כשמים עומדים מגולים ולא היה שם אדם שיתכן שהטיל בהם נחש את ארסו, וכיום לא מקפידים על גילוי כי אין מצויים נחשים במקומותינו, ויש מקפידים בזה לענין מי הנטילה אף שאין זה מעיקר הדין.

מקורות:

2. משנה ברורה סי' פ"ט ס"ק כ"ז. וע"ש בשולחן ערוך סעיף ג' וברמ"א שם לענין אכילה לאחר אמירת ברכות השחר שאף שיש מקילים בזה טוב להחמיר בכך. ולנשים הדבר נוהגים להקל יותר.

3. אף שכתב השולחן ערוך סי' ד' סי"ג שמי שהיה ער בלילה נוטל בלא ברכה, וכן בסעיף ט"ו כתב שהישן ביום יטול בלי ברכה, אך אם היה ער בלילה ולא נטל ידיו והלך לישון לאחר מכן יכול ליטול בברכה, כיון שבזה איכא תרתי, גם יש את הלילה שחיבו בנטילת ידים, וגם את השינה שיתכן שהיא המחייבת, ולכולי עלמא אם עשה צרכיו לפני התפילה יכול לברך 'על נטילת ידים' אף אם היה ער בלילה כמו שכתב המשנה ברורה שם סק"ל.

4. שולחן ערוך יו"ד סי' קט"ז ס"א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל