לתרומות לחץ כאן

קידוש על יין מגולה ושיעורו

שלום וברכה לכבוד הרב. כתוב בהלכה שאסור לשתות מיין שהוא מגולה כמה שיעור של זמן נקרא יין מגולה?

תשובה:

שלום רב.

לכתחלה אין להשאיר יין מגולה אפילו לזמן מועט מאוד, ובדיעבד יש שכתבו שעד שש שעות אין זה נחשב מגולה ומותר לשתותו, ונראה שהכל לפי הענין, שאם נראה לו שבשיעור הזמן שעבר יתכן ונפל לתוכו אבק או דבר אחר לא יקדש עליו אף אם היה זה פחות מו' שעות.

מקורות:

האיסור לקדש על יין מגולה אף שבזמנינו אין מקפידים על גילוי כפי שפסק בשו"ע סי' רע"ב סעיף א' מבואר בפוסקים שהוא מב' טעמים א' שיין מגולה יצא ממנו טעמו וריחו ולא ראוי לקדש על יין כזה, ב' משום לכלוך ואבק הנופלים לתוכו ואין מגישים יין כזה לאנשים חשובים ולכן יש בו משום 'הקרבהו נא לפתחך', ולכן נראה שאף שלכתחלה אין ראוי להשאירו מגולה אף לזמן מועט כמבואר במשנה ברורה שם, וכפי שהובא בארחות רבינו ח"א עמוד קי"א שלא היה הסטיפלר מקדש אף לאחר גילוי של דקה אחת, ובשו"ת אז נדברו ח"א סי' ז' כתב ששיעור שעה מועטת הוא עשרים דקות, ובדברי מלכיאל חלק ד' סי' א' כתב שש שעות וכן משמע בערוך השולחן רעב,ה שכתב אבל כשעמד כל הלילה מגולה או אפילו הרבה שעות אין מקדשין עליו, ונראה שהעיקר הוא לפי הנראה לאדם שיעור זמן שלא הספיק להמאס.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל