לתרומות לחץ כאן

זמן המתנה בין בשר לחלב למעוברת – חיתוך ירקות על ידי קולפן בשבת

א) האם אשה בהריון יכולה לכתחילה לחכות פחות מ-6 שעות בין בשרי לחלבי?
ואיזה התרים יש לה כשמקבלת בולמוס רעב?
ב) האם מותר בשבת להזיז ביד ענפים קשים של עץ שמפריעים לעבור או כדי לראות משהו?
ג)"אבל המפלה ראשו מותר להורגם" שו"ע או"ח שט"ז ס"ט למה זה לא בורר?
ד) האם מותר בשבת להכין בישביל סלט, רצועות של גזר ע"י מקלף.(חיתוך הגזר לרצועות דקות עם מקלף)?

תשובה:

שלום רב.

א. אשה מעוברת יכולה להקל ולהמתין בין בשר לחלב רק ג' שעות, ובמקום שיש לה צורך גדול יותר יכולה להמתין רק שעה, אך יש להקפיד על שטיפה והדחה כראוי.

ב. ראה כאן תשובה שנכתבה כבר לשאלה זו.

ג. הטעם שאין במפלה כליו ובגדיו משום בורר כיון שדבר זה נתפס בעיני בני אדם כניקוי ולא כברירה, והגדרת תערובת בכל מקום היא לפי לשון בני אדם.

ד. מותר להשתמש עם מקלף ירקות כדי לחתוך חתיכות מהירק בשבת, וכן מותר לקלף בו קליפה הנאכלת לרוב בני אדם (ויש מחמירים בזה), אך קליפה שאינה נאכלת לרוב בני אדם אסור לכולי עלמא משום בורר בכלי.

מקורות:

א. בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובא שיכולה להסתפק בג' שעות, אך יש פוסקים שהקילו אף בשעה (ר' בערוך השולחן יו"ד פט,ז ובחכמת אדם מ,יא), ולכן במקום צורך יכולה להקל שעברה שעה ועשתה קינוח והדחה. ור' בשו"ת שלמת חיים תשובה ד' מה שכתב בזה.

ג. ר' בשמירת שבת כהלכתה פרק ג' הערה ז' בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל ובקובץ תשובות חלק א' סימן כ"ז.

ד. ר' בשמירת שבת כהלכתה פרק ג' סעיף לד-לה, ור' באגרות משה או"ח חלק ד' סימן ע"ד אות ח' שכתב לגבי קליפת תפוחים שאף שנאכלת לרוב בני אדם אין לקלפה כיון שעל ידי הקילוף מגדיר אותה לפסולת, אמנם ברוב האחרונים לא משמע כדבריו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל