תרומות – לחץ כאן

טבילת תרמוס

האם צריך לטבול טרמוס?

תשובה:

שלום רב.

טרמוס חייב בטבילה בלא ברכה.

מקורות:

שו"ת שלמת חיים ח"ב סי' ט"ז, ובאבני ישפה ח"א סי' קמ"ח ובשו"ת וישב משה ח"ב סי' פ"ז כתבו לטבולו בלא ברכה, אמנם יש שכתבו לברך כיון שעיקר הכלי הוא חלקו הפנימי העשוי זכוכית הולכים אחריו, ועי' בזה בש"ך יו"ד קכ,יג ובחכמת אדם עג,יא.

Join the Conversation

2 Comments

 1. אבקש מהרבנים לעיין שוב בדבר.
  בעיני נראה פשוט שיש להטביל את הטרמוס הנ"ל בברכה. לפי שהעיקר כחלק מזכוכית שבפנים, בו נוגע המשקה.
  וגם הש"ך וחכמת אדם יודו בזה. דהם דיברו שחוששים למי שאומר שהולכים אחר המעמיד בטבילת כלים- שם מדובר שללא המעמיד מהעץ הכוס אינה מתוקנת כלל[הכוס הייתה מחוברת מכמה חלקים- שהמעמיד מהעץ חיבר אותם].
  אולם בנידונינו- גבי טרמוס- החלק החיצוני מהפלסטטיק אינו נחשב למעמיד לחלק הפנימי מזכוכית.- שמעמיד שמא ישבר אינו מעמיד- אלא צריך שיעמיד אותו ממש.- כן מבואר בחזו"א (כלים. בימן ה סקי"ז) ובשו"ת בית יהודה (עייאש. יו"ד סי' נב בתחילה בסוף ד"ה ומה שכתב) וכן העלה בספר טבילת כלים כהלכה (אפלבוים. עמוד פח)[אם תירצו אשלח לכם העתק- שם אפשר לראות את הנידון בהרחבה…].
  וכן פסק בספר טבילת כלים.

  ויש עוד להעיר על מה שכתב האבני ישפה שציינתם. שאין גריעותא בזה שאי אפשר להשתמש בכלי זכוכית הפנימי משום שהוא מעוגל מלמטה ואינו יכול לעמוד ללא הכלי החיצוני- אין זה מבטל ממנו שם כלי כמבוא ר בשו"ע או"ח סימן קנט סעיף ה. ע"ש.

  בברכה רבה
  ר.א.ה

 2. הרעיון כאן הוא שהכלי הפנימי הוא חסר חשיבות ובאופן רגיל אף אדם לא היה משתמש בכזה כלי, ולכן הוא טפל לעיקר הכלי כאן ואינו מהווה יחידה לעצמו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל