תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

קיצור הלכות ארבעת המינים ונטילתם

תוכן:

עיקרי דיני נטילת לולב

לולב -עמ' 2

אתרוג -עמ' 3

הדס -עמ' 4

ערבה – עמ' 5


הלכות ארבעת המינים ונטילתם

א)    מצוה ליטול לולב אגוד עם הדסים וערבות ועמם את האתרוג כל שבעת ימי חג הסוכות למעט ביום שבת.

ב)     חייבים ליטול את כל ארבעת המינים הללו כאחד ולא בזה אחר זה, וקודם נטילת הלולב מברכים 'אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב'.

ג)       יש להקפיד לאגוד את הלולב עם ההדסים והערבות ויש לעשות זאת בערב חג הסוכות. אם שכחו לאגוד את הלולב בערב החג מותר לאגדו ביום טוב דהיינו להניחם בתוך הנרתיק העשוי מעלי הלולב ['קושיקלך'], ולהדקם בטבעת מעלי הלולב שעשאוה מערב יו"ט, [כל זה רק באופן שיום טוב חל באחד מימי החול, אבל לא כאשר יו"ט חל בשבת].

ד)     כמו כן יש להקפיד ליטול את כל מיני הלולב כשראשם פונה כלפי מעלה.

ה)    יטול את הלולב כשהשדרה ממול פניו, וקושרין את ההדס מימין הלולב ואת הערבה משמאלו ולכתחילה יש להניח את ההדס באופן שראשו יהיה מעט יותר גבוה מהערבה אלא שיש להקפיד שראש הלולב יהיה גבוה משניהם לפחות בעשרה ס"מ וקושרים את הלולב עצמו ג"כ בשלשה קשרים [עם טבעות מעלי הלולב].

ו)       נוטלים את הלולב וההדסים והערבות האגוים יחד ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל [ואיטר יד נוטל את הלולב האגוד בידו השמאלי ואת האתרוג בידו הימנית] ובשעת נענוע הלולב יקרב את שני ידיו לחבר את הלולב והאתרוג יחדיו.

ז)      מאחר ודיני הלולב ומיניו רבים הם יש להקפיד לקנות לולב עם כשרות המעידה על כשרותו, אולם מאחר והלולב ומיניו עומדים זמן רב בחנות ובדוכני המכירות והמציאות מוכיחה כי הינם נפסלים לאחר אריזתם יש להקפיד על כשרותם ולהראות את הלולב לרב או לאדם שיודע את הלכותיו.

ח)    כמו כן יש להקפיד היטב בשאר ימות החג שהלולב ומיניו לא יפסלו, ואם נפסלו יש להחליפם באחר, ביותר יש להקפיד בזה על ה'ערבה' שמטבעה מתייבשת ולכן עדיף להחליפה כל יום או יומים.

ט)    זמן נטילת לולב הינה ביום בלבד ולא בלילה, ו'יום' נקרא מזמן נץ החמה עד זמן שקיעת החמה, [כפי שמופיע בלוחות השנה, בכל עיר לפי מיקומה, בשעת הדחק יש לשאול רב מוסמך אם אפשר ליטול עד כשעה קודם זמן נץ החמה].

י)       כמו כן יש להקפיד לשלם על הלולב והאתרוג ושאר המינים כדי שלא יהיו ח"ו בידיו כגזל, ואולם בימי חול המועד יוצאים ידי חובה גם אם שואלים לולב ואתרוג מחבר וכד', אבל ביום הראשון של סוכות [ביום טוב] לא יוצאים ידי חובה בארבעת מינים שאינם קנויים לו או ניתנו לו במתנה.

יא) יש ליטול לולב אחד שלשה הדסים שתי ערבות ואתרוג אחד, [מנהג בני תימן להרבות בהדסים].

Join the Conversation

4 Comments

  1. בס"ד
    שבוע מבורך !
    אשה שרוצה לקיים נטילת לולב , צריכה ליטול בביתה בזמן קריאת ההלל ? או גם בהושענות ?
    מתי צריכה ליטול לולב באילו קטעים בתפילה ?
    תודה. חג שמח !

  2. עיקר המצוה אינה קשורה להלל, הנענועים בהלל הם רק מנהג. אפשר ליטול מתי שרוצים מהנץ החמה עד שקיעתה, אלא שכמו כל מצוה [גברים] לא אוכלים לפני קיום המצוה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *