לתרומות לחץ כאן

חוזה שכירות שאושר בעל פה אך לא נחתם

בס"ד
שלום וברכה!
ראשית שוב תודה על היכולת לשאול ולקבל תשובות מקיפות ומפורטות
התעורר אצלנו ויכוח בין קבוצת מתפללים למנהל ביה"ס בו המנין ממוקם.

מנהל בית הספר הקודם הגיע עם קבוצת המתפללים להסכם בדבר גובה דמי השימוש במבנה בית הספר לתפילות בשבתות.
לאחר הפגישה הדברים הועלו על הכתב ונמסרו הן למנהל והן לסגנית המנהל.
והם אישרו את הנכתב בו בע"פ.

לאחר כחודשיים התחלפה ההנהלה של בית הספר.

מנהל בית הספר דורש סכום כפול מהסכום עליו סוכם עם מנהל בית הספר הקודם.

בתגובה טוענים המתפללים כי הגיעו לסיכום עם ההנהלה ביחס לשנה הקרובה ואף בוצע תשלום ראשון בהתאם לסיכום ולא ניתן כעת על ידי מנהל אחר לחזור מאותו סיכום.

אמנם לא נחתם חוזה. אך מעולם בכל שנות קיום המנין במבנה בית הספר לא נחתם חוזה עם ההנהלה הדברים סוכמו בע"פ לאחר מכן הועלו על הכתב כ"פרוטוקול" פגישה ועל פי הנוסחה שהופיעה בפרוטוקול שולמו הכספים.

כעת ההנהלה החדשה רוצה לחתום על חוזה ולהסדיר באופן רשמי אם כל ענייני הכספים תוך טענה שלאור העובדה שטרם נחתם חוזה מתירה לה לחזור מסיכום עם ההנהלה הקודמת מה עוד שלטענת ההנהלה הנוכחית הסכום לא סביר הוא למרות שהוא מכסה את מלוא העליות וגם מותיר רווח של יותר מ – 100% אבל לא רווח מספיק לטענתם.

האם הסיכום בכתב עם ההנהלה הקודמת שאושר בע"פ על ע"י אותה הנהלה מחייב את ההנהלה הנוכחית? כמו כן האם העובדה שבוצע תשלום ראשון בהתאם לסיכום עם ההנהלה הקודמת מוכיח על אישור ה"זיכרון דברים" – פרוטוקול שנכתב עם ההנהלה הקודמת.

תשובה:

לפי הנתונים שהוצגו בשאלה, פרוטוקול הסיכום שאושר בעל פה ע"י ההנהלה הקודמת מחייב ותקף, הן מבחינה הלכתית והן – להבדיל – מבחינה חוקית, ואין אפשרות לחזור ממנו.

מקורות:

לפי הלכה תשלום שכירות מהוה קנין אם יש סיכום ברור ואין צורך בשטר, עיין שו"ע חו"מ סי' קצה סעיף ט. כמו כן, התחלת שימוש היא קנין בשכירות קרקע, עיין קצות סי' קנג סק"ג לענין קנין קרקע בשימוש ועיין נתיבות סי' שמ סק"א שהתחלת שימוש מהוה קנין אפילו במטלטלין.
בנוסף לכך יש לציין שמנהל מוסד ציבורי שהבטיח בדיבור, חייב לעמוד בדיבורו ויש סוברים שאין צורך בקנין, עיין שו"ע חו"מ סי' רד סעיף ט ובביאור הגר"א שם ס"ק יא.

לפי חוק החוזים (כללי) סיכום ברור מהוה חוזה גם בעל פה, כל שכן שאין צורך בחתימה. גם אם שכירות דירה נחשבת לעסקה במקרקעין שהחוק דורש שיהיה בכתב, אין צורך בחתימה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל