לתרומות לחץ כאן

פתרונות לחסוך במחאה נגד חזקה

בעניין מחאה על הנחת דוד שבת על גג פרטי, האם שליחת מכתב בדואר רשום באופן אישי או ע"י עו"ד יוצאים ידי חובה מחאה, שידע שהבעלים לא מסכימים או שחייב מדין מחאה דווקה שני עדים יעידו שהבעלים מתנגדים לכך.
אסביר את עצמי יותר האם מדין מחאה צריך שהדבר יגיע לידיעתו שהבעלים מתנגדים ואם כך מכתב רשום יכול להעיד על כך או שבכל אופן אם יכחיש צריך בשביל זה שני עדים.
שאלה נוספת מה העניין של המחאה ברכוש שרשום בטאבו על שמי האם בזה שהניח דוד וזה בבחינת זה נהנה וזה לא חסר יכול לגרוע את זכותי לפנותו כשאצתרך את המקום ו/או מכל סיבה אחרת?

תשובה:

אינני מבין מה הקושי במחאה בפני שני עדים כשרים וכי לא ניתן למצוא שני עדים בבית כנסת ולמחות בפניהם. אני חושב שפתרון זה עדיף מכל הפתרונות האחרים.

לעניין מחאה בדואר רשום או ע"י עו"ד ייתכן שתלוי במחלוקת.

יש מצדדים שבקרקע הרשום בטאבו אין צורך למחות.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ב מובא שתי דעות אם מועילה מחאה בפני עד אחד או שהמחזיק מודה. הטעם של הדעה שאינה מועילה הוא משום שהמחזיק נאמן לטעון קניתי במיגו שהיה מכחיש את המחאה. עוד טעם מובא בסמ"ע סק"ד ובנתיבות שם סק"א בשם הרמב"ן שמחאה שלא בפני עדים אינה מתקבלת כרצינית. לכאורה בחזקת תשמישין שהמחזיק אינו טוען קניתי המחאה מועילה בפני המחזיק אם הוא מודה שמחו בפניו, כיון שאין הכחשה ואין תועלת במיגו, אולם לפי הטעם שצריך מחאה רצינית, יש לדון אם מחאה באמצעות דואר רשום דינה כבפני עדים.

לענין מחאה בקרקע הרשום באטבו עיין שו"ת שבות יעקב ח"א סי' קס (הובא בפתחי תשובה סי' קנג סק"ג), שו"ת מהר"ש ענגיל ח"ו סי' יד, שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ה וח"ג סי' שעו, שו"ת מהר"י הכהן חו"מ סי' כט והגהות חכמת שלמה לשו"ע סי' שעז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל