דיני שמירת המת

שלום וברכה

לגבי שמירת המת, המצווה היא לשמור את המת סתם, או גם לקרוא כל הזמן מזמורי תהילים?
ומה הסיבה שאומרים תהילים בקול רם דווקא, ולפני המת?
והאם הדין שייך גם לאישה שנפטרה?

תודה

תשובה:

שלום רב.

חיוב שמירה על המת הוא משני טעמים א' מפני כבודו של מת שאם יניחוהו לבדו הרי הוא כאילו עזבוהו ככלי שאין בו עוד חפץ. ב' כדי למנוע מרוחות רעות המנסות להכנס לגוף מלהכנס אליו. שומרי המת צריכים לומר דברים שבקדושה מזמורי תהילים ותפילות על יד מיטתו ולא לדבר שם דברים בטלים. דין זה שייך גם באשה שנפטרה.

שומרי המת נחשבים עוסקים במצווה ופטורים בשעת השמירה ממצוות אחרות. שומר המת הזקוק לאכול ואין מי שיחליפו יעשה מחיצה ואל יאכל בפניו.

מקורות:

גשר החיים פרק ה' ס"ד.

0 replies on “דיני שמירת המת”

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל