מתנות לאביונים – לחץ כאן

החזרת מעט קפה לצנצת לא טבולה או יין לבקבוק

כפי שידוע לי, צנצנת קפה או בקבקוק יין, חייבים טבילה, ולכן אסור להשתמש בהם שימוש חוזר ללא בטילה, ומותר רק להשתמש לאחר הקנייה בדרך ריקון.
איך הדין בשני מקרים דלהלן:
א. אני רוצה להחזיר לתוך הבקבוק, יין שנשאר בכוס.
ב. אני אני אוהב לשים שלשת רבעי כפית קפה, בדרך כלל לא יוצא לי בדיוק, אלא עולה כפית מלאה ואני מנער חלק לתוך הצנצנת – האם הדבר מותר.

תשובה:

שלום רב.

הגרש"ז אוירבאך זצ"ל הסתפק בזה, והסיק שמותר מפני שאין זה נחשב שימוש חדש אלא המשך השימוש הראשון של הריקון.

מקורות:

שמירת שבת כהלכתה פ"ט הערה מ"ד, והנה הוא התיר שם אף לפי סברת המהרי"ל דיסקין (בשו"ת קו"א סי' ה' אות קל"ו) שהתיר את עצם השימוש בכלי חדש לא טבול כיון שזה לא נחשב שימוש בכלי. אך ישנם סברות נוספות להתיר את השימוש בכלים אלו ולדבריהם ודאי מותר בכה"ג, יעוי' בשערים המצוינים בהלכה סי' ל"ז סוסק"ח שבכלים חדשים הכלי בטל אגב המאכל, וכעין זה כתב באגרות משה יו"ד ח"ב סי' מ' וסוסי' קל"ז ור' עוד בציץ אליעזר ח"ח סי' כ"ו טעמים נוספים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל