לתרומות לחץ כאן

ברכת התורה למי שקם לפני חצות

שלום רב!
אדם שהלך לישון לפני או אחרי השקיעה וישן משך כמה שעות בלילה וקם לפני חצות מה דינו לגבי ברכות התורה במצב שהוא לפני או אחרי ערבית.
תודה רבה

תשובה:

שלום רב.

אם ישן שינת קבע בלילה אף אם קם קודם חצות חייב בברכת התורה (ואין נפק"מ בזה אם הלך לישון לפני השקיעה או לאחריה). ואם עדיין לא התפלל ערבית, עדיף שיברך לפני התפילה שלא יכנס לספק אם נפטר בברכת אהבה רבה.

ואם הלך לישון לפני השקיעה, אם היתה דעתו להמשיך לישון גם בלילה דינו כישן שינת קבע בלילה, אך אם היה בדעתו לקום לפני השקיעה והתעורר אחר כך דינו כישן שינת קבע ביום שנחלקו בזה הפוסקים וצריך לכוין לפטור עצמו בברכת אהבה רבה של ערבית וללמוד מיד אחר כך.

מקורות:

המשנה ברורה מז,כח סבירא ליה שלכולי עלמא שינת קבע בלילה אף בתחילת הלילה נחשבת הפסק ומחייבת בברכת התורה, אמנם בערוך השולחן מז,כג כתב שאם דעתו לחזור לישון אחר כך, אם קם לפני חצות לא יברך. ושצריך לכוין באהבה רבה' כן כתב במ"ב מז,יג וכ"ח

לענין ההולך לישון ביום וקם בלילה, באור לציון ח"ב הלכות ברכת השחר כתב שצריך לברך כיון שנחשב שינת קבע, אך נראה שאין כוונתו אלא בהלך לישון על דעת כן, ולא באחד שנתכוין לישון שינת ארעי ביום ונגרר לשינת לילה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל