לתרומות לחץ כאן

כיצד אמר יעקב ששמר תרי"ג מצוות

יעקב אבינו נענש בזה שיוסף נחטף על שלא כיבד את הוריו 22 שנה נדמה לי הגמרא במגילה מביאה את זה.

אם כן איך רש"י הקדוש אומר 'אצל לבן גרתי'

פירש"י :אצל לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי.

תשובה:

שלום רב.

יש מצוות נוספות שלא יכל יעקב לקיים בבית לבן (מצוות התלויות בארץ ועוד), ועל כרחנו שכוונת המדרש הוא על פי מה שאמרו חז"ל (ברכות ו,א) שאדם שחישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

מקורות:

ארץ חמדה להמלבים. ובתורת משה לחתם סופר וישלח לב,ה כתב שכוונתו היתה לומר שהיה עומד ומצפה מתי יכול לקיים את כל המצוות, ולכן אמרו חז"ל לשון 'שמרתי' מלשון 'ואביו שמר את הדבר' (בראשית לז,יא), ששהותו בבית לבן עיכבה אותו מלעשות את כל המצוות.

ובמדרש (לקח טוב וישלח לב,ה) אמרו שיעקב אמר שעד שהגיע ללבן לא קיים את מצוות כיבוד אב ואם ומצוות פרו ורבו וכשהגיע אליו קיים גם אותם, וכוונתו שקיים מצוות כיבוד אב ואם בכך שלקח אשה מבנות משפחת אביו כפי שציוהו ובכך קיים מצווה זו.

 

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. שוב אני השואל:

  אם כן מדוע יעקב נענש?
  שהרי מי שאנוס הקדוש ברוך הוא פוטר אותו…
  אני מקבל את זה שיש מצוות שלא יכל לקיים…

 2. איך הוא הכניס את עצמו לאונס?
  א. הוא קנה את הבכורה מעשו אם ככה הברכה ממילא היתה אמורה לבוא אליו.

  ב. הוא ניגש ליצחק אבינו בציווי של אמו
  ג. הוא הלך לישא אישה בציווי אביו ובכן לפי דבר זה גם אפשר לפרש דווקא שכן כיבד את הוריו. גם האם וגם את האב.

  מה יכול להיות שאחרי שנשא את לאה מן הדין כבר קיים את ציווי הוריו והיה צריך לחזור ולא לעבוד ברחל 7 שנים? אם ככה למה אמר הכתוב 22 שנה ?

  עדיין קשה לי…

 3. המהרש"א במגילה שם מקשה מפני מה נענש על שנים אלו הרי עשה זאת בציווי אביו, וכתב שם שאחרי י"ד שנה כבר נתקררה דעתו של עשיו ונשתהה שם כ"ב שנה, ומשום כך נענש. ובעיון יעקב שם כתב שכוונת אביו היתה שילך רק לימים אחדים ולא לזמן כה רב. ומה ששאלת על המלבי"ם שאם נחשב אונס מפני מה נענש נראה שאף שהעלה עליו הכתוב כאילו עשאה כיון שהוא סבר שעדיין הוא אנוס ולא יכול לחזור ומשום כך היה פטור מקיום מצוות כיבוד אב ואם, אך למעשה נענש על כך כיון שבפועל יכול היה לחזור ולקיים המצווה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל