ביטול תפילה בשביל מצוות הכנסת אורחים

מסכת שבת דף קכז ע"א, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה.לדעת הרמב"ם ומרן הבית יוסף תפילה מצווה מן התורה אבל לדעת הרמב"ם ג' תפילות מדרבנן,לדעת התוספות והרמב"ן מצוות תפילה היא מדרבנן,ובכן,במצב שמגיעים לאדם אורחים בין שמצויים הרבה,כל שכן שאינם מצווים ובאו מרחוק למשל ואין דרך אחרת,האם צריך לבטל תפילה למשל:מנחה במניין? כל שכן ערבית מפני הכנסת אורחים? שהיא מן התורה,ומנחה וערבית מדרבנן לדעת הכל,וכל שכן במניין,תודה,ויישר כוח

תשובה:

שלום רב.

אכן מכיון שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, אם מזמין אורחים ולצורך כך ייאלץ להתפלל ביחידות, יכול לעשות כך בכל התפילות. ודין זה הוא דווקא אם מדובר באורח שייפגע אם יאמר לו שצריך ללכת להתפלל במנין, אך אם לא כן יכול לקיים שניהם גם הכנסת אורחים וגם תפילה במנין, (ומשום כך גם אין טעם שלא להתפלל בכלל כיון שיכול לומר לאורח שימתין עד שיסיים להתפלל).

וכתבו הפוסקים שלא כל אחד נחשב אורח, ודווקא באורח שבא מחוץ לעיר ומתארח אצלו בבית, אבל אם הזמין את חבירו שגר באותה העיר אינו נחשב אורח.

 

מקורות:

בתפילה כהלכתה פרק ח' הערה נ' הביא מהגרש"ז אוירבך זצ"ל שאם האורח ייפגע מכך שילך להתפלל במנין יכול להתפלל ביחידות.

תרומת הדשן סימן ע"ב ורמ"א סימן של"ג סעיף א' כ' שאם הזמין חבירו לסעוד אצלו אינו נחשב אורח, ובשו"ע הרב שם סעיף ו' הוסיף שדוקא אורחים שבאו מחוץ לעיר.

ובפתחי תשובה יו"ד סימן ס"ט ס"ק י"ג כתב שאמנם לכתחלה אין ראוי להזמין את חבירו שיסעד אצלו אם יודע שיצטרך משום כך להקל בדברים אחרים, אך אם כבר הזמינו, יכול להקל כמו אורח אחר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. כבוד הרב, מה יהיה הדין אם הוא יאלץ להפסיד תפילה 'לגמרי' במקרה שהוא לא יכול להגיד לאורח שימתין, האם גם בכזה מקרה הכנסת אורחים עדיפה?

  2. לו יצוייר ואכן האורח יתפוס לו את כל זמנו ייחשב הדבר לאונס ויצטרך להשלים תפילה אחרת. בש"ך יו"ד סו"ס רמב בקיצור הנהגות או"ה כתב שכל דבר שנחשב בדברי הפוסקים כשעת דחק או הפסד מרובה גם בהכנסת אורחים נחשב הדבר כך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל