לתרומות לחץ כאן

לפתוח מספרה בשכונה שקיימת מספרה אחרת

בס"ד
בשכונתנו יש מספרה וסמוך לך פתח אדם מספרה ובעל המספרה הראשון טוען שהוא יורד לאומנתו האם זה מותר? ובמידה ואסור, האם מותר לפנות לספר הבעייתי?
ובמידה וזה אסור זה סותר את האמונה שאין אדם נוגע לחברו כמלא נימא מה שקצוב לאדם יהיה לו?

תשובה:

שלום רב,

באופן כללי מותר. יש מקרה שאסור, אם הראשון משלם ארנונה על החנות והשני לא משלם. כמו כן, אם מדובר במבוא שפתוח רק מכיוון אחד וכל אחד שרוצה להגיע למספרה הראשונה יעבור תחילה דרך המספרה השניה, יש סוברים שאסור.

אם בית דין אסר על השני לפתוח את המספרה והוא מסרב לקיים את מה שבית דין פסק, אסור להשתמש בשירותיו שלא לסייע ידי עוברי עבירה. אבל אם עדיין לא הוכרע הויכוח בבית דין, אין איסור להשתמש בשירותיו.

אף שאין אדם נוגע בפרנסתו של חבירו, מכל מקום התורה אסרה לעשות פעולה שכביכול פוגע בפרנסה של אדם אחר, מחמת החובה לדאוג לפרנסתו של כל יהודי.

מקורות:

עיין שו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ה. לעניין מבוא שפתוח מכיוון אחד, עיין בית יוסף שם בשם אביאסף ועיין דרכי משה שם אות ד ובפתחי תשובה שם סק"ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל