לתרומות לחץ כאן

מצא מזוזה ולא השיג את בעליה, אם יכול לקובעה בביתו

שלום מצאתי מזוזה שלא ניתן למצוא את בעליה מה עושים האם אפשר לקבוע אותה במקום שאין מזוזה עד שיהיה דורש?

תשובה:

שלום רב,

אפשר להניח את המזוזה בדלת פנימית ולא בכניסה לבית, שאז היא עלולה להיגנב.

מקורות:

במנחת חינוך מצוה תכג כתב שיוצאים במזוזה שאולה. על פי דבריו כתב בשו"ת הר צבי יו"ד סי' רלח שניתן לקבוע מזוזה של פקדון בבית ואינו נחשב לשולח יד, כיון ש"מה לי אם שומרה ע"י שמניחה בארון, ומה לי אם שומרה ע"י שמניחה בשפופרת מזוזת ביתו".
לכאורה נראה שיש לדמות שאלה זו לדין אבידה של בגד שצריך לשטוח אותו שהגמ' מסתפקת בב"מ דף ל ע"א אם מותר לשטוח לצורך הבגד ולצורך עצמו. ובשו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יח נפסק שאסור, אולם מבואר בסמ"ע שם ס"ק כא שיש חשש מיוחד בשיטוח, שישטח יותר זמן ממה שצריך, משמע שאם אין חשש מותר. וכן כתב הנתיבות בסי' צז סק"א שמעיקר הדין מותר לצורכו ולצורכה, עיין שם. אמנם, בביאור הגר"א סי' רסז ס"ק כח כתב שמצד הדין אסור לצורכו ולצורכה, וכן בספר אהבת חסד ח"א פ"ז נתיב החסד אות ב חולק הנתיבות וסובר שמעיקר הדין אסור לצורכו ולצורכה. ואולי יש לחלק בין שימוש לקביעה בשפופרת

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל