פדיון כפרות עכשיו

חיוב מזוזה במחסן

שלום רב,

אני קונה מחסן לחצר גינה, יהיו בו כלי גינה, רהיטים, חומרי ניקוי וכיוב'
האם צריך לשים מזוזה?

 

תשובה:

שלום וברכה

אם למחסן זה יש דלת עם מזוזות בצידי הדלת ומשקוף שתפקידו לייצב את הדלת ולא לצורך החזקת תקרת הגג, יש לקבוע מזוזה, אך בלי ברכה. ואם יש אפשרות עדיף לקבוע מזוזה זו לאחר שקובעים מזוזה שחייבים בה ולצאת באותה ברכה על שני המזוזות.

אם אין משקוף לדלת, אלא רק חתיכת פלסטיק או ברזל שתפקידו רק להחזיק את תקרת המחסן המקום פטור ממזוזה.

 

מקורות:

בגמרא ביומא יא,א נחלקו אמוראים אם בית התבן חייב במזוזה אף אם אין בו שימוש מיוחד או לא. ולהלכה נחלקו הרמב"ם והרא"ש כיצד לפסוק בזה, הרמב"ם פסק שבית התבן פטור ממזוזה אם אין בו שימוש לקישוטי נשים, והרי"ף והרא"ש פסקו שחייב וכן פסק השולחן ערוך בסימן רפ"ו סעיף ב'. אך כתב בערוך השולחן סעיף ט' שעל אף שמנהג העולם לברך, ראוי לא לברך ולחוש לדעת הרמב"ם. וכן פסק באבני נזר חיו"ד סימן שפ"ב ובשו"ת רע"א סימן ס"ו תמה על המחבר שלא חש לדברי הרמב"ם לענין ברכה ובפרט שכך משמע בגמרא.

ובמחסן שאין בו ד' על ד' בשולחן ערוך שם סי"ג פסק שפטור ממזוזה, אך בפתחי תשובה שם כתב שמקום שאינו עומד למגורים אף אם אין בו ד' על ד' חייב, אמנם רבים חולקים על זה יעוי' בשו"ת יביע אומר (ח"ד יו"ד סי' כג), אך ראוי לצאת ידי כולם ולקבוע מזוזה בלי ברכה.

כאשר אין משקוף לדלת מבואר בשו"ע (שם) שהמקום פטור מהמזוזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל