לתרומות לחץ כאן

חנות שנותנת מוצר במחיר שהוצג עליו בטעות

שלום וברכה לרבנים שליט"א
אדם קנה ראה בסופר מכשיר חשמלי שמחירו זול מהרגיל, בקופה התברר שהמחיר הזול הודבק בטעות על המוצר ואכן הוא שווה יותר, הקופאית אמרה לצרכן שע"פ החוק המחיר במדבקה הוא הקובע ולכן הוא יכול לקנות את המוצר במחיר הנקוב במוצר, האם מבחינה הלכתית הדבר מותר? האם יש כאן מעין מחילה של בעל הסופר בגלל החוק הנ"ל, או שמא יש כאן דין של השבת אבדה,
שהרי בעל החנות היה שמח אילו הצרכן היה מודיע לו שהמחיר הנקוב נמוך בהרבה מהמחיר המקובל?
אשמח לתגובת הרבנים שליט"א

תשובה:

שלום רב,

אין בעיה הלכתית לקנות את המוצר במחיר הזול.

אם לא מעוניינים לקנות את המוצר, יש מצוות 'השבת אבידה' להעיר לבעל החנות להוריד את המדבקה עם המחיר הזול, אך אם מעוניינים לקנות את המוצר אין חיוב לעשות כן.

נימוקים:

כל עוד שלא מאיימים לתבוע בבית משפט, אין איסור הלכתי. ואם בעל החנות מעוניין מעצמו לשמור על החוק, אין בכך שם איסור. בנוסף לכך, יש דיינים הסוברים שחוק הגנת הצרכן מחייב גם מדין תורה מדין 'דינא דמלכותא דינא' לטובת בני המדינה, או מדין תקנת הציבור.
אגב אציין, בתיק רת"ק 9674-07-11 קבע בית המשפט שבטעות קיצונית אין החנות חייבת למכור את המוצר במחיר המופיע עליו.

לכאורה יש מצוות השבת אבידה להעיר לבעל החנות על הטעות במחיר, כדי להציל אותו מהפסד, אולם אדם שרוצה לקנות את המוצר אינו חייב לעשות כן, כיון שאין חיוב השבת אבידה כשהמשיב מפסיד מכך אפילו מניעת ריווח. עיין שו"ע הרב חו"מ הלכות מציאה ופקדון סעיף לג וכן משמע בחידושי רבי שלמה (היימן) כתבים סי' ח שאפילו מניעת ריווח כזה פוטרת ממצוות השבת אבידה.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לענין דינא דמלכותא דינא, למה כאן אתם מצדדים בגישה זו גם בארץ ישראל ואילו בענייני ועד בית הבאתם את המקורות רק לשיטה שאינה מחילה את דיני דינא דמלכותא דינא על ישראל?

  2. אינני יודע למה מתכוון המגיב שבענייני ועד הבית כתבנו שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל. אם כוונתו למה שכתב הגר"י סילמן שליט"א במאמרו שהתפרסם כאן הערה 2, יש לציין שכן היא דעתו של הגר"י סילמן, אך אין היא מוסכמת על כל הדיינים. מרנן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגר"ע יוסף שליט"א ולהבדיל בחל"ח הגרא"י ולדנברג סוברים שיש דינא דמלכותא גם בארץ ישראל בזמן הזה. וכן דעת הגר"מ שפרן שליט"א.
    אינני יכול להכניס את ראשי בין ההרים, אך לא אמנע מלציין שגם אני לא הבנתי את דברי הגר"י סילמן. וכדלהלן:
    הר"ן ודעימיה סוברים שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל, אבל לפי דעתם אין דינא דמלכותא רק בקרקע (עיין ביאור הגר"א שם ס"ק לה) והרמ"א בחו"מ סי' שסט סעיף ח פסק להלכה שלא כדעה זו. בנוסף לכך, הרי בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' מד פסק שאף הר"ן מודה בדברים שהם לטובת בני המדינה שדינא דמלכותא דינא גם בארץ ישראל ובמלכי ישראל.
    ומה שהביא הגר"י סילמן ראיה מרש"י בגיטין דף ט ע"ב, עיינתי ברש"י ולא מצאתי אפילו לא סרך של ראיה. רש"י בא לומר שלא נקשה שגויים אינם בני שטרות כמו שאינם בני גיטין ועל כן כתב שבני נח נצטוו על הדינין, אך אין לזה שום קשר עם הדין של דינא דמלכותא דינא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל