לתרומות לחץ כאן

להלשין על פועל שמועל בתפקידו

אם אני עובד במקום עבודה בתור שומר ויש איתי עוד שומר חילוני ושנינו צריכים לעבוד עד 23:00 והשומר השני חתך הביתה מוקדם יותר כמו למשל ב19:00 והחברה משלמת לו על השעות שהוא לא היה. האם במקרה הזה מותר "להלשין" עליו למעסיק, או אם המעסיק שואל אז לדווח על זה?

תשובה:

שלום רב,

יש להסביר לעובד את חומרת מעשיו ולהתרות בו שאם לא יפסיק לעשות כן תצטרך לומר למעביד. אם אינו מפסיק עליך לומר למעביד.

אם קשה לך לומר לעובד, מאחר והנך חושש להתעמת איתו, עליך לומר למעביד מיד.

מקורות:

יש חיוב מצד השבת אבידה לומר למעביד, עיין פתחי תשובה חו"מ סי' יט סק"א.
מצד איסור לשון הרע, יש להקדים לומר לעובד כמו שהביא בפתחי תשובה שם בשם התומים, וכן כתב בספר חפץ חיים לשון הרע כלל י. אמנם מצוי שקשה להוכיח לגנב, שחוששים להיכנס איתו במריבה ומעדיפים לספר לנגנב מבלי שהגנב יודע מי סיפר, במקרים אלו אין התוכחה המקדימה מעכבת, מאחר ולא מדובר בלשון הרב אלא בחשש אבק לשון הרע, וכמבואר בלשון התומים שם ובלשון החפץ חיים בבאר מים חיים שם אות ז ,ומצוות השבת אבידה גוברת על חשש אבק לשון הרע. ואף שהחפץ חיים כותב שמצד מצוות תוכחה יש חיוב גמור, מכל מקום אם חושש שיתנקם בו אין חיוב תוכחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל