לתרומות לחץ כאן

בעל שאינו משלם דמי שכירות, אם המשכיר יכול לתבוע את האשה

השכרתי דירה לאדם שגר בה עם אשתו וילדיו, הוא לא שילם תקופה, ולאחמ"כ נפרד מאשתו ועבר לעיר אחרת, ואינו עונה ולא משלם, האם אפשר לתבוע את אשתו מדין 'נהנה' על הסכום שחייב.
אשמח לקבל תשובה, תודה רבה.

תשובה:

שלום רב,

אם הבעל והאשה חתמו על הסכם השכירות, ניתן לחייב אותה לשלם את חלקה (יש לציין שחלק הילדים הוא על האב, מאחר שהוא חייב לזון אותם) ואם לא ניתן לגבות מהבעל ניתן לחייב את האשה כערבה על כל החוב. אם הבעל חתם ולא האשה, מסתבר שלא ניתן לחייב את האשה כלל. אם לא חתמו על חוזה כלל, לכאורה גם ניתן לחייב את האשה.

מקורות:

בשו"ת מהרשד"ם אבן העזר סי' קפד טוען שאיש ואשה שגרו שניהם בדירה האשה חייבת לשלם את חלקה ומדמה לדין המבואר בשו"ע חו"מ סי' עז סעיף י שאיש ואשה שלוו כל אחד חייב לשלם מחצית. ועיין בסמ"ע שם ס"ק כד שדינם כשנים שלוו והם ערבים זה לזה.
אמנם, בנתיבות שם ס"ק יא מבואר שרק אם האשה חתמה על השטר הרי היא חייבת, אך המהרשד"ם כותב שאף אם התגוררה בדירה מבלי להשתעבד בפירוש הרי  היא חייבת. ואפשר שאין מחלוקת אלא הנתיבות מיירי בהלוואה שמסתמא היא לצורך הבעל בלבד והאשה היא כשלוחו בלבד, לכן יש צורך בגילוי מיוחד שגם היא משתעבדת, אך המהרשד"ם מיירי משכר דירה שאף האשה נהנית. אמנם, המהרשד"ם לא כתב כן בפשיטות אלא כדבר מחודש ובשו"ת רע"א סי' קלג נראה שאינו סובר כן. אך על כל פנים אם הבעל עצמו חתם לבד נראה שאף המהרשד"ם יודה שהאשה לא השתעבדה. ובמקרה זה אין לחייב אותה מדין נהנה, כיון שהבעל התחייב לשלם עבור הנאתו והיא נהנית משל הבעל שהרי הוא חייב לתת לה מדור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל