מעלת הצניעות בגברים, וחובת הצניעות בנשים

ב"ה

לרבנים, שלום.

1. ברצוני לשאול מהו ההבדל לפי ההלכה בין החובה של גבר לשמור על צניעות גופו, לבין חובתה של אישה לשמור על צניעות גופה?
שמעתי פעם שדיני צניעות קשורים לכבודו של הבורא, ולכן בכל מקום ואפילו בחדרי חדרים יהודי צריך להיות צנוע. אם כן, זה נכון גם לגבר ולא רק לאישה. האם נכון?
2. וכן, האם אסור לגבר או לאישה להתלבש בחדר שינה? והאם יש דין מיוחד לעניין זה לחדר שינה של בני זוג?

בתודה רבה לתשובתכם.

תשובה:

שלום וברכה

1. גלוי מקומות המכוסים באיש אינו איסור אלא מעלה וזהירות וכמו שכתוב שיויתי ה' לנגדי תמיד. ולכן אדם צריך להיות צנוע גם כשהוא נמצא בחדר לבד, משום שהקדוש ברוך הוא רואה אותו בכל מקום, ואפילו בשירותים גם כן אדם צריך להיות צנוע, ויש הלכות בשולחן ערוך איך אדם צריך להתלבש, ואיך אדם צריך להתנהג בשירותים. (עיין בשולחן ערוך או"ח סימן ב' וסימן ג' בדיני הצניעות, ועיין בלשון המשנה ברורה בתחילת סימן ב' שכתב "צריך ליזהר…" ולא כתב לשון של איסור, ועיין בשו"ת אגרות משה יו"ד חלק ג' סימן מ"ז וסימן ס"ח ועיין שו"ת אז נדברו חלק ו' סימן מ').

[יש לציין שגלוי מקום ערוה אסור מצד הדין גם באיש].

דין צניעות באשה הוא חובה גמורה ולא רק מעלה, ואשה שמגלה מקומות שצריכה לכסות, עוברת על איסור חמור ביותר.

2. אין שום בעיה להתלבש בחדר שינה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. מה הכוונה שאין בעיה להתלבש בחדר שינה הרי אפילו בשירותים לא התירו לגלות גופו ורק במקלחת מותר ואם רוצה להתפשט יכסה עצמו בכיסוי אחר כמ"ש בשו"ע סימן ב' ובפרט בשו"ע הרב אפילו לגבי גרביים שלא נהגו בזמנם לגלות כלל את הרגליים ומניין ההיתר להתלבש -(ולהתפשט) בכל חדר שינה

  2. באחרונים מבואר, שפרטי הלכות אלו המוזכרים בסי' ב, לגבר, הן רק מעלה וזהירות מדין שויתי ה' לנגדי תמיד, ואינם איסור ממש, ראה אגרות משה יו"ד ח"ג סי' מז ושו"ת אז נדברו ח"ו סי' מ, וע"ע שם ח"ח סי' נ לגבי אמבטיה. וכן עמא דבר. כמובן שלא לחינם נכתבו הלכות אלו, ויש לצמצם בגילוי הגוף לפי ההכרח וכפי המקובל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל