לתרומות לחץ כאן

לווה ביצה מחבירו ונמצא טריפה, האם חייב להשיב לו אחרת

האם אדם שלווה מחבירו ביצה ומצא בה דם חייב להחזיר לו ביצה אחרת, או שכיוון שהיא טריפה פטור?

 

תשובה:

שלום רב!

בביצים של ימינו, שמן הדין אין הדם בהם פוסלם, צריך להחזיר ביצה אחרת.

 

נימוקים:

בתשובת הרא"ש כלל ק"ב סי' ח' כתב שאם קנה ביצים ונמצא בהם דם, הוי מקח טעות ומחזיר הדמים. ובשולחן ערוך סי' רל"ב סי"ט כתב על דברי הרא"ש שעכשיו לא נהגו כך ומנהג מבטל הלכה, והיינו שנוהגים שלא להחשיב זאת כמקח טעות ואין המקח מתבטל. בביאור טעם המנהג כתב הלבוש ב' טעמים א' מכיון שדם בביצה שכיח היה צריך להתנות שאם ימצא יוחזר לו כספו, ב' כיון שעל פי רוב קונים ביצים בכמות קטנה והדרך למחול בהפסד מועט. לכאורה לטעמים אלו גם בהלוואה יהיה הדין כן כיון שדם בביצה שכיח והדרך למחול בזה.

ועוד יש להוסיף שמכיון שנוהגים כמו שכתב השו"ע שאף אם מצא אדם דם בביצה אינו יכול להחזירה ולקבל מעותיו, ממילא יש לביצים אלו שווי כספי אף שיש בהם דם (וכן יש לצרף סברא נוספת שתמיד גם בביצה שמחזיר יתכן שיש דם וכשלווים ומחזירים ביצים על דעת כן עושים זאת שיתכן שיש בהם דם)

ובפרט בביצים שלנו שהדם בהם אינו פוסל מן הדין, כיון שרוב הביצים נולדות מהפריה מלאכותית כתבו כמה פוסקים שבכה"ג חייב להחזיר ביצה אחרת, ר' שו"ת עולת יצחק ח"ב סי' קנ"ג, תשובות והנהגות ח"א סי' תתכ"א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל