הכשרה לדלת זכוכית של תנור טרף

תנור שהשתמשו בו לנבילות וטריפות, האם ניתן להסיר ממנו את הזכוכית שבדלת [חלק ממנה חשופה לאויר התנור], להכשירה, ולקובעה בתנור אחר, ומהו סדר ההכשר? אשמח לקבל גם נימוק ומקורות תשובה: שלום וברכה יש לנקות את הזכוכית על ידי חומרים חריפים, שלא יישאר שום לכלוך, ואחר כך אתה יכול לחבר אותו לתנור הכשר, ולהכשירו על ידי שתפעיל את התנור לחום הכי גבוה למשך שעה. נימוק לדעת השולחן ערוך כלי זכוכית אינם בולעים כלום ולכן לא צריך להכשירם, אבל לדעת האשכנזים כלי זכוכית בולעים, [עיין בשו"ע או"ח סימן תנ"א סעיף כ"ו וברמ"א שם], ומנהג האשכנזים להחמיר בכלי זכוכית וכדמבואר ברמ"א וכן מנהג הרבה ספרדים להחמיר בזה כדעת הרמ"א וכפי שמבואר בשדי חמד מערכת ה' ס"ק כ"ט ועיין בשו"ת רב פעלים ח"ג סימן כ"ט ובשו"ת יחווה דעת ח"א סימן י"ב. [אולם בכלי דורלקס ופיירקס שחסינים גם נגד אש יש שכתבו שגם לשיטת הרמ"א אפשר להכשירם על ידי הגעלה, עיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח' סימן כ"א וחלק ט' סימן כ"ו שכ"כ בשם הגרצ"פ פרנק זצ"ל ועיין בשו"ת יחו"ד ח"א סימן ו']. ונחלקו הפוסקים בתנור [מתכת] שבלע מאכל אסור אם מועיל הכשרה על ידי שמחממו למשך שעה לחום הכי גבוה של התנור, וכבולעו כך פולטו, או לא, ומאחר ובכלי זכוכית יש צד גדול שבלאו הכי אינו בולע, אפשר להקל ולהכשירו, ועיין בשו"ת יביע אומר יו"ד חלק ה' ס"ז שהביא כמה וכמה סברות שמשום כך אפשר להקל בהכשרת תנורים, ולכן גם למנהג האשכנזים אפשר להקל ולהכשיר את הזכוכית.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. כיון שגם הרמ"א הביא חומרא זו רק בהלכות פסח, אך ביו"ד סי' קל"ה ס"ח לא הביא דעה החולקת על מה שכתב השולחן ערוך שם שכלים של זכוכית אינם בולעים כלל, נקטו הפוסקים שרק משום חומרא שחמץ בולע במשהו החמיר לענין פסח שלא להכשיר כלי זכוכית, אך רק בתורת חומרא, ולכן בצירוף סברות נוספות אין צריך להחמיר בזה, ואף בפסח כתב המ"ב שם שמי שאין לו כלים אחרים יכול להגעיל כלי זכוכית.

  2. אפשר מורי ורבותי לגרום שהזכוכית תהיה בת יומה ואח"כ להרכיבה חזרה לתנור ובנוסף להסיק הכל יחד בחום מקסימלי.
    מה גם שהרב עובדיה יוסף שליט"א פסק ואני מצטט דבריו, שיכול לקחת בקבוק בירה שהוא זכוכית וימזוג ממנו יין לארבע כוסות כמובן לאחר הדחה שלש פעמים, מכאן שאפשר בשופי לטפל להכשיר כלי זכוכית.
    בברכת התורה על כל פעלכם שיהיה חלקי עם חלקכם חילכם לאוריתא.

  3. אכן כפי שכתבת לדעת מרן קל בהרבה להכשיר כלי זכוכית, כיון שאינם בולעים כלל, וכך נהגו הספרדים, התשובה היתה שאף לדעת הרמ"א שיש להחמיר בכלי זכוכית שאי אפשר להכשירם בתנור שנטרף ניתן להכשירו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל