תוקף הערבות אם המלווה לא תבע את הלווה במשך שנה

ערב שחותם על שטר הלואה האם יש זמן מסוים שהערבות יבטל מאליו או שנשאר ערב לעולם ועד כל זמן שלא שילם הלוה, ואם הלוה אינו משלם והמלוה לא תבע את הערב אלא לאחר שנה ויותר האם עדיין חייב לשלם מדין ערב?

תשובה:

שלום רב,

ערב קבלן אינו נפטר מהערבות לעולם. ובסתם ערב נחלקו הפוסקים אם נשתהה המלווה מלתבוע את הערב לאחר זמן הפירעון, אם הערב נפטר מערבותו.

מקורות:

עיין שו"ע חו"מ סי' קלא סעיף ד. ועיין בפתחי תשובה שם סק"ג שערב קבלן חייב לעולם לכל הדעות ושבערב סתם דעת החכם צבי שיכול הערב לטעון 'קים לי' כהפוטרים לאחר זמן הפירעון ואפילו אם הערב לא התרה במלווה. ועיין עוד בשו"ת קנין תורה ח"ג סי' קי. ועיין בספר פתחי חושן הלואה פרק יג הערה נו שחידש שאף בסתם הלוואה לאחר ל' יום הדין כן.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. יש לציין שהשואל ומשיב קמא ח"ג סי' קס"ב כותב גם לענין ערב קבלן שהוא מוגבל בזמן וזה לשונו:
    ובאמת י"ל טעם דבסתם ערב או אף בע"ק שלא נעשה ערב רק עד אותו הזמן משום דבאמת הוה אסמכתא רק בהאי הנאה דהימני' והרי לא הימני' רק עד אותו הזמן ואף דנמשך אח"כ מ"מ אין כאן גילוי דעת מבואר דהימני' יותר ולכך לא יתחייב וגם בע"ק י"ל דלא נעשה לוה יותר מהזמן ההוא.
    ואם כן אולי יכול לומר קים לי כהשואל ומשיב, אך יתכן שדעת רוב הפוסקים נגדו ויחיד הוא, צריך לבדוק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל