חמץ שנמכר – אכילתו בשבת שלאחר שביעי של פסח

שלום רב!
1. נשאלתי האם מותר להשתמש בחמץ שמכר לגוי בשבת שלאחר שביעי של פסח מעיוני הקל העליתי שלא אמרינן מגו דאתקצאי מיום שעבר אבל לא מצאתי שמדברים מדיני הקניינים האם פוקעת בשבת זכותו של הגוי ועוברת לישראל?? כמו"כ האם הרב עושה איזה ביטול מכר במוצאי החג?  2.  והאם יש אפשרות מצד הגוי לבטל את המכירה באמצע החג? כמו"כ מה קורה במידה והגוי מת?  3.  והאם כשבא לגבות סחורה של חמץ מהיהודי ואינו מתרצה למחיר מהווה ביטול עסקה?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

1. בנוגע להלכות מוקצה, הדין הוא כפי שכתבת שדעת רוב הפוסקים שלא אומרים מגו דאתקצאי וכו' ולכן החמץ אינו אסור משום מוקצה, אכן יש שכתבו שבחמץ גמור ירא שמים יחמיר ויחוש לדעת השער למלך שסובר שאומרים גם באופן זה מגו דאתקצאי. [עיין בספר הליכות שלמה פרק י' סעיף ט"ז, שכתב שראוי להחמיר בזה אבל עיין בשו"ת יחווה דעת ח"ב סימן ס"ד שמתיר].

ולגבי השאלה האם מותר לאכול את החמץ מאחר ואינו שלו, שהרי מכרו את החמץ לגוי: התשובה היא: שמבואר בפוסקים שלפני שמשתמשים עם החמץ אחרי פסח, צריך לקנותו בחזרה מהגוי, ומכיון שאין קונים את החמץ בחזרה מהגוי רק במוצאי שבת, אין לאכול את החמץ בשבת, אולם יש הרבה שעושים תנאי בשטר המכירה שאם ישתמשו בדברים שנמכרו לו, יעשו אחר כך חשבון וישלמו לו על זה, ובמקרה כזה מותר.  [עיין בשו"ת חת"ס סימן ק"ט ובשו"ת שיבת ציון סימן י"א ובביאור הלכה סימן תמ"ח סעיף ג' שמבואר שצריך לקנות את החמץ בחזרה מהגוי, שאם לא כן זה נראה שלא היה כאן מכירה תקינה, רק הערמה].

2. אין אפשרות לגוי לחזור בו באמצע החג.

3. אין לגוי זכות לא להסכים לסיכומים שסיכמו איתו מראש בשעת הקנין ואם באמצע פסח הוא אינו מתרצה למחיר שנקבע איתו בשעת המכירה, אין כאן שום ביטול מקח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל