לתרומות לחץ כאן

מצא ספר תהילים באשפה של בית חולים וכתוב שאסור להוציאו

בס"ד
שלום לכבוד הרבנים שליט"א.
הגיע לידי ספר תהלים המחולק באחד מבתי החולים הגדולים בצפון הארץ ונכתב בו "נתרם ע"י … ע"מ שאין להוציאו ממקום זה".
הספר חולק בין היתר גם לגוים שחלקם זרקוהם לפחים שבמסדרונות. אחד העובדים, שכני, הוציאו מהפח והעבירו אלינו. האם מותר לקחתו לשימוש פרטי או שחובה להשיבו לכותלי בית החולים?
(יש לציין שהעובד מוכן להעביר הספרים רק לידינו ולא יעביר הספרים לבית הכנסת שבבית החולים. ולנו טירחה גדולה להשיבו לבית החולים).
תודה ותזכו למצוות.

תשובה:

שלום רב,

הנך יכול להשתמש בו בביתך שימוש אישי.

מקורות:

לתת ספר תהילים לאנשים שאינם יודעים לשמור עליו היא אבידה מדעת. כדוגמא אציין דברי הנתיבות בסי' ערה סק"א לעניין האוסר על עצמו הנאה מחפץ שלו שהוא נעשה הפקר וז"ל: "כיון דבעוד דלא שאיל עלייהו אסור לו למחות בשום אדם הבא ליטלו אפילו לגוי או לאדם שאינו מכירו שיוליכהו למדינת הים ויאבד זכרו, לכך מייאש נפשיה מהן בעודו בנדרו כיון שלא ידע שישאל על נדרו" . ועיין בשו"ע חו"מ סי' רסא סעיף ד מחלוקת הרמב"ם והטור אם אבידה מדעת נחשב כהפקר והכרעת הש"ך שם סק"ג שהוא הפקר. וכן לדעת הנתיבות אם מונח באשפה או במקום שמוכח כאבידה מדעת הוא הפקר לכל הדעות. ובפרט בנידון דידן שאינו חייב להחזיר את ספר התהילים לכל הדעות, ופשוט שהמוסד שתרם לא יבוא לקחתו, אם כן ודאי שרצון המוסד הוא שהוא ישתמש בו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל